Språkmedveten praktik

Språkmedveten praktik

På vår webbplats hittar du mera information om hur du kan stöda studerande i att utveckla sitt yrkesspråk. Det finns modell för arbets- och språkpraktik i engelskspråkiga program, information om hurdana språkliga färdigheter behövs under arbetspraktiken, instruktioner om språkmedveten handledning och konkreta praktikuppgifter för studerande om hur de kan utveckla sitt yrkesspråk under praktiken.

A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Hur handleder jag språkmedvetet

Språkmedveten undervisning kräver tätt samarbete mellan ämnesläraren, språkläraren och praktikhandledaren.

Språkmedveten praktik
Two persons are working at the table and writing post-it-notes.

Vad är yrkesspråk

Det går inte att lära sig yrkesspråk självständigt i arbetet, utan språkinlärningen kräver satsningar av praktikplatsen och kollegerna.

Språkmedveten praktik
People gathered around a table and discussing.

Arbetspraktik är också språkpraktik

Yrkesspråk utvecklas bäst i arbetslivets kommunikationssituationer.

Språkmedveten praktik
En person läser post-it-lappar som är uppsatta på väggen.

Hurdana språkkunskaper behövs på praktikplatsen

Det behövs olika sorters språkkunskaper på olika arbetsplatser. Det vore viktigt att praktikplatserna på förhand funderar på hurdana språkkunskaper olika uppgifter kräver.

Språkmedveten praktik
Hands are holding a pen. There are post-it-notes attached on the whiteboard.

Språkuppgifter under praktiken

Här hittar du tips på bra uppgifter speciellt för nivån B1-B2.

Språkmedveten praktik
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!