Praktikhandledare

Praktikhandledare

För internationella studerande är arbetspraktiken också språkpraktik i svenska eller finska, eller både och. Här hittar du modeller och material om hur man kan stöda utvecklingen av yrkesspråk under arbetspraktiken.

A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Hur handleder jag språkmedvetet

Språkmedveten undervisning kräver tätt samarbete mellan ämnesläraren, språkläraren och praktikhandledaren.

Praktikhandledare
Two persons are working at the table and writing post-it-notes.

Vad är yrkesspråk

Det går inte att lära sig yrkesspråk självständigt i arbetet, utan språkinlärningen kräver satsningar av praktikplatsen och kollegerna.

Praktikhandledare
People gathered around a table and discussing.

Arbetspraktik är också språkpraktik

Yrkesspråk utvecklas bäst i arbetslivets kommunikationssituationer.

Praktikhandledare
En person läser post-it-lappar som är uppsatta på väggen.

Hurdana språkkunskaper behövs på praktikplatsen

Det behövs olika sorters språkkunskaper på olika arbetsplatser. Det vore viktigt att praktikplatserna på förhand funderar på hurdana språkkunskaper olika uppgifter kräver.

Praktikhandledare
Hands are holding a pen. There are post-it-notes attached on the whiteboard.

Språkuppgifter under praktiken

Här hittar du tips på bra uppgifter speciellt för nivån B1-B2.

Praktikhandledare
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!