Språkboostad högskola - fallet Metropolia

Den ökande mängden internationella studerande leder till att högskolor måste planera sin undervisning i finska och svenska ur en alldeles ny synvinkel. Här är ett exempel på hur den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia har börjat utveckla sin språkundervisning.
Kuvituskuva

Utlåtande av Metropolias lärare i finska om hur undervisning och handledning i finska som andra språk (S2) i engelskspråkiga examina har förverkligats på Metropolia 

I detta finskspråkiga utlåtande presenterar Metropolias lärare i finska som andra språk grunläggande principer för hur internationella studerande kan uppnå en tillräckligt hög nivå i finska samt hurdana strukturella förändringar i studieplanerna det kräver. Utlåtandet är redigerat på basis av modellen för karriärvägledning och finska språket som utvecklades i utvecklingsprojektet SIMHE (2019–2021).  

På basis av utlåtande har vi utvecklat modellen S2-kielipolkumalli (språkstigen). Modellen presenteras utförligare på finska i Språkboosts webbportal men du kan även läsa om hur modellen förverkligats på Metropolias finskspråkiga blogg Hiiltä ja timanttia i serien Kielibuusti:  

Språkboostad studieplan: Degree Programme in Social Services 

Metropolias engelskpråkiga examen Degree Programme in Social Services är den första examen som språkboostade sin studieplan på basis av finsklärarnas utlåtande: studieplanen gör det möjligt för internationella studerande att läsa 20 sp finska och utöver det är språkstödda arbetspraktiker i finskspråkiga arbetsmiljöer en del av examen. Praktikperioderna fick namnet Arbets- och språkpraktik (Workplacement and language internship) och målsättningarna innehåller nu även språkrelaterade målsättningar på skalan A1-C2 på basis av studerandenas utgångsnivå.  

Examen innehåller också ett studieavsnitt om språkmedveten och jämlik handledning (5 sp) för dem som har utmärkta kunskaper i finska. Studerandena som redan kan finska utnyttjas som språkmentorer.  

Degree Programme in Social Services (new curricula 2023 - 2024)
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!