Språkboost

Språkboost

Här hittar du tips och material om allt som har med studier i svenska och finska att göra. Det finns bland annat självstudiematerial, tips på hur du kan lära dig språk på jobbet, verktyg för att planera och vägleda språkstudier samt pedagogiskt material. Klicka på din målgrupp och kör!

Illustration image
Illustration image

Studerande

Det är bra att kunna finska eller svenska när du bor, arbetar eller studerar i Finland. Språkboost hjälper dig på vägen.

Illustration image

Lärare

Pedagogiskt stöd, undervisningsmaterial, råd och information om att utveckla undervisningen.

Illustration image

Arbetsplatser

Flerspråkighet och språkinlärning på jobbet – material för arbetsgivare, HR-representanter och arbetskompisar.

Illustration image

Vägledare

Verktyg för karriärvägledare, studierådgivare och utbildningsplanerare för att stöda internationella personer i att planera sin språkinlärning.

Vill du hålla dig à jour med de senaste nyheterna om Språkboost och/eller nätverka med andra aktörer?
A group of people sit and listen to a woman standing in the middle with a microphone in her hand.

Aktuellt

Språkboosts evenemang och aktuella nyheter.

Språkboost
A person is using a laptop. A video conversation appears blurred on the laptop.

Blogg

Skrifter om språkinlärning på finska, svenska och engelska.

Språkboost
Fyra personer diskuterar. På ett stort papper på väggen bredvid finns frågeställningar skrivna med tusch.

Språkboost

Språkboost-sidan har utvecklats i samarbete mellan fem högskolor på beställning av UKM. Bekanta dig med projektet projektet och dess delhelheter här.

Språkboost