Arbetsplatsens vardag

Arbetsplatsens vardag

Verktygslåda för flerspråkiga arbetsplatser. Verktygslådan fylls på under våren 2024.

The audience is listening to a man talking into a microphone.

Ordna lyckade flerspråkiga evenemang

Tips för att ordna ett lyckat evenemang för flerspråkiga deltagare.

Arbetsplatsens vardag
Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Anteckningsmetoden stöder språkinlärning på jobbet

Anteckningsmetoden aktiverar den som lär sig svenska att observera sin omgivning.

Praktikhandledare
Kuvituskuva

Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem.

Studierådgivare
Tre personer diskuterar med varandra.

Smidigt på tre språk

Videor om att ta flerspråkighet i beaktande.

Arbetsplatsens vardag
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!