Utbildningsplanerare vid högskolor

Utbildningsplanerare vid högskolor

Internationella studerandes sysselsättningsmöjligheter i Finland ökar när man integrerar studier i svenska och/eller finska i högskolestudierna. Bekanta dig med olika sorters lösningar och ta del av hur andra högskolor har effektiverat språkinlärning.

Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Språkboostad högskola - fallet Metropolia

Här är ett exempel på hur den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia har börjat utveckla sin språkundervisning.

Utbildningsplanerare vid högskolor
Kuvituskuva

Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem.

Studierådgivare
Two students walking and talking in the corridor.

Språkfadder som högskolestuderandenas kompis

En språkfadder stöder och uppmuntrar internationella studerande i deras svenskstudier och i vardagen.

Utbildningsplanerare vid högskolor
A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Språkkrav för olika yrken

Anvisningar för att erkänna utländsk examen, en lista på språkkrav och behörighetskrav för olika yrken och myndigheterna som gör beslut om behörighet.

Språktest för arbetstagare
Two students are coming down the stairs.

CEFR – Gemensam europeisk referensram för språk

Information om språkkursers nivåer och CEFR-skalan.

Språktest för arbetstagare
Two students sit in the front row, one looking at the teacher and the other at a computer.

Språktest

Allmänna språkexamina (YKI) och språkexamina för statsförvaltningen (VTK).

Språktest för arbetstagare
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!