Språkfadder som högskolestuderandenas kompis

En språkfadder stöder och uppmuntrar internationella studerande i deras svenskstudier och i vardagen. Språkfaddern introducerar sin studerande till olika gemenskaper och till finlandssvensk kultur. Samtidigt kan språkfaddern själv lära känna nya människor och kulturer. Språkfaddern är beredd att dela med sig av sin vardag och spendera tid med sin studerande.
Kuvituskuva
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålls.

Vad är en språkfadder?

Språkfaddern...

 • stöder en studerande som lär sig svenska i studier och i vardagen
 • uppmuntrar till att använda svenska i vardagen och på jobbet
 • introducerar sin studerande till olika gemenskaper och finlandssvensk kultur
 • deltar själv också i nya sammanhang och lär känna nya kulturer
 • kan öva på att vägleda och dialogiskt bemötande
 • kan utveckla sina färdigheter i språkmedveten kommunikation.

Vad krävs av en språkfadder?

Språkfaddern...

 • är redo att bekanta sig med en ny studerande
 • vill dela sin vardag sin tid med en studerande som lär sig svenska
 • kan tala och skriva svenska smidigt
 • vill lära sig mera av vägledning och om en invandrares vardag
 • är beredd att fundera på sin studerandes utmaningar och hitta lösningar på dem
 • är beredd på att ställas inför nya situationer och människor. 

Längst ner på sidan finns en bilaga på finska med tips för den första träffen. 

Tips för språkfaddrar

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
Dela
URL copied!