Om oss

Språkboost-projektet är en del av högskolornas internationaliseringsprogram och Talent Boosts verksamhet. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet 2021–2024.


Producenter

Innehållet i Språkboosts webbplats är producerat av Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, yrkeshögskolan Haaga-Helia, yrkeshögskolan Metropolia samt yrkeshögskolan Laurea.  

Jenni Lintumäki har skapat webbplatsens visuella design.

Upphovsrätt

Innehållets licens finns antingen på själva sidan eller i filen.

För fotografiernas del förbehålles alla rättigheter. Startsidornas fotografier är tagna av Kalle Kataila. Andra fotografier på webbplatsen är tagna av Kalle Kataila, Rainer Paananen och Anni Hanén, om inte någon annan nämns.  

Källhänvinsing till webbplatsen


Källhänvisa till våra publikationer enligt följande:  

 • När du källhänvisar till en viss sida eller en helhet finns upphovsuppgifterna nere på sidan eller i bilagan. Kom ihåg att även nämna sidan/helheten i källhänvisningen.
  • Aho, H. 2023. Anteckningsmetoden. Yrkeshögskolan Metropolia. Materialet är en del av Språkboosts webbplats. Aalto-univeristetet, yrkeshögskolan Haaga-Helia, Helsingfors universitet, yrkeshögskolan Laurea, yrkeshögskolan Metropolia. Tillgänglig på adressen kielibuusti.fi (datum för källhänvisningen).  
 • Källhänvisa till hela webbplatsen på följande sätt:
  • Språkboosts webbplats. Aalto-univeristetet, yrkeshögskolan Haaga-Helia, Helsingfors universitet, yrkeshögskolan Laurea, yrkeshögskolan Metropolia. Tillgänglig på adressen kielibuusti.fi (datum för källhänvisningen).  
    

Kontakt

Vi vill gärna höra om du lägger märke till fel eller inexaktheter på vår webbplats. Vi tar även emot utvecklingsförslag. Du kan ge respons antingen genom att fylla i vårt responsformulär eller genom att mejla oss på kielibuusti-info@helsinki.fi eller kielibuusti-info@aalto.fi. 

The logo of Aalto University.
The logo of the University of Helsinki.
The logo of Haaga-Helia.
The logo of Laurea: University of Applied Sciences
The logo of Metropolia.
 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
Dela
URL copied!