Vägledare

Vägledare

Saknar du råd och färdigt material? Grubblar du över hur du ska ta upp kunskaper i svenska som en del av väglednings- och utvecklingssamtal? Funderar du på hur det går att möjliggöra språkinlärning på arbetplasten eller vid sidan om arbetet? Hur handleder man arbetspratik så att det utvecklar internationella praktikanters yrkesmässiga språkkunskaper? Vilken roll har arbetsgivaren i integrationsprocessen? Vi har stödmaterial för dig.

Kuvituskuva

Se också

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!