Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Språk-ISP är ett verktyg som hjälper med att ta upp kunskaper i de inhemska språken när det är dags för studerande att planera studier och karriären. Med hjälp av frågorna i Språk-ISP kan studerande fundera på kunskaper i inhemska språk och ställa upp mål för studier i svenska/finska – antingen självständigt eller genom att diskutera med sina lärare. Det är viktigt att bli medveten om betydelsen av kunskaper i de inhemska språken om/när de vill få sysselsättning i Finland. 

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande alltså reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem. Det är också ett sätt för lärare och vägledare att föra språkkunskaper på tal. Språk-ISP publicerades ursprungligen 2022 som stöd för högskolornas engelskspråkiga examina och internationella studerande, men senare har den också utnyttjats i karriärvägledningen för dem som studerar på finska.
Kuvituskuva
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålls.

Material som kan skrivas ut

Studerandes Språk-ISP

Studerandes Språk-ISP innehåller ett dokument som det är meningen att självständigt fundera på och fylla i innan vägledningsdiskussionen. Det tar ca 5–10 minuter att besvara dokumentet. 

Vägledarens anvisningar

Vägledarens anvisningar innehåller anvisningar för handledande lärare och andra som deltar i studievägledningen om hur ni kan ta upp studier i de inhemska språken med studerande.

Tilläggsmaterialet

I tilläggsmaterialet finns dessutom till exempel tilläggsfrågor och tips som grund för gruppdiskussioner. Med hjälp av dessa kan ni diskutera uppfattningar om språk och språkkunskaper samt fundera på betydelsen av kunskaper i (inhemska) språk under den kommande karriären.

Publicationer (på finska)

Asikainen, T. & Komppa, J. 2023. Kieli-HOPS tueksi korkeakouluopiskelijan urasuunnitteluun ja opinto-ohjaukseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2023/kieli-hops-tueksi-korkeakouluopiskelijan-urasuunnitteluun-ja-opinto-ohjaukseen

Jäppinen, T. & Kokkonen, A.-R. 2022. Pohja kielitietoiselle työelämälle luodaan jo opintojen aikana. eSignals. Saatavilla https://esignals.fi/kategoria/opiskelu/pohja-kielitietoiselle-tyoelamalle-luodaan-jo-opintojen-aikana/#93c4a1b0

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!