Språk under högskolestudier

Språk under högskolestudier

Studier i inhemska språk under högskolestudierna förbättrar internationella studerandes möjligheter att få arbete i Finland. Hur kan man integrera studier i svenska eller finska i engelskspråkiga högskolestudier? Vilka inlärningsmetoder skulle fungera på din högskola? Bekanta dig med bl.a. tandem- och språkfadder-metoderna och se hur andra högskolor har effektiverat språkstudier.

Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Språkboostad högskola - fallet Metropolia

Här är ett exempel på hur den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia har börjat utveckla sin språkundervisning.

Utbildningsplanerare vid högskolor
Kuvituskuva

Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem.

Studierådgivare
Two students walking and talking in the corridor.

Språkfadder som högskolestuderandenas kompis

En språkfadder stöder och uppmuntrar internationella studerande i deras svenskstudier och i vardagen.

Utbildningsplanerare vid högskolor
The teacher smiles at the students in the front row.

Verktyg för substanslärare för att ta i beaktande studerande med svenska som andraspråk

Enkla knep som alla lärare kan använda för att hjälpa studerande med svenska som andraspråk att nå studieavsnittets lärandemål och framskrida i sina studier trots varierande språkkunskaper.

Språk under högskolestudier
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!