Språk under högskolestudier

Språk under högskolestudier

Studier i inhemska språk under högskolestudierna förbättrar internationella studerandes möjligheter att få arbete i Finland. Hur kan man integrera studier i svenska eller finska i engelskspråkiga högskolestudier? Vilka inlärningsmetoder skulle fungera på din högskola? Bekanta dig med bl.a. tandem- och språkfadder-metoderna och se hur andra högskolor har effektiverat språkstudier.

Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Språkboostad högskola - fallet Metropolia

Här är ett exempel på hur den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia har börjat utveckla sin språkundervisning.

Språk under högskolestudier
Kuvituskuva

Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem.

Stöd i språkinlärning
Two students walking and talking in the corridor.

Språkfadder som högskolestuderandenas kompis

En språkfadder stöder och uppmuntrar internationella studerande i deras svenskstudier och i vardagen.

Språk under högskolestudier
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!