Verktyg för substanslärare för att ta i beaktande studerande med svenska som andraspråk

Alla lärare, inte bara språklärare, kan stöda studerande i att utveckla sina språkkunskaper. Här hittar du tydliga och enkla knep som varenda lärare kan använda för att hjälpa studerande med svenska som andraspråk att nå studieavsnittets lärandemål och framskrida i sina studier trots varierande språkkunskaper.
The teacher smiles at the students in the front row.
Foto: Kalle Kataila. Alla rättigheter förbehålles.

Högskolornas allmänna språkkrav för att studera i svenskspråkiga examen är B2 alltså nivå 4 i Allmänna språkexamen. B2 är den så kallade grundnivån i självständig språkfärdighet. Nivån beskrivs så här: Förstår huvudpunkterna i det talade, talarens avsikter och attityder, stil och grad av formalitet. Kan följa omfattande tal och invecklad argumentation om talets gång är tydligt markerad (till exempel genom bindeord eller rytmisering) (Utbildningsstyrelsen). Med språkkunskaper på denna nivå är det möjligt att följa med högskoleundervisning samt både läsa och skriva texter inom ramarna för högskoleutbildningen, men det är mer arbetsdrygt än med språkkunskaper på en högre nivå. 

I högskoleundervisningen borde språkkunskaper på B2-nivån tas i beaktande speciellt i början av studierna, eftersom en större andel av studerandena är då på miniminivån. Målet är att studerandenas språkkunskaper utvecklas under studierna mot C-nivån, eftersom det är nivån som oftast krävs i högutbildades arbetsliv (Heimonen, Johanna 2007: Kielitaito osana ammattitaitoa).  

Att någons modersmål inte är svenska är inte enligt lag en grund för att få individuella specialarrangemang. Studieavsnittets ansvariga lärare har ändå makt och ansvar att främja studerandenas inlärning trots språkliga utmaningar. Målet är att studerande kan uppnå lärandemålen, framskrida i sina studier och utveckla sina språkkunskaper. Detta kräver mycket arbete av den studerande men lärare kan stödja dem med några enkla knep.   

Du kan också själv skapa praxis och knep för din undervisning som stöder språkinlärning. Det centrala är god inlärning samt utveckling av språkkunskaper för utexaminering och arbetslivet. 

Texten är ursprungligen publicerad på finska på webbplatsen för Tammerfors universitets center för undervisning och inlärning i mars 2023. 

© Tampereen korkeakouluyhteisön opettamis- ja oppimiskeskus  
Työkaluja opettajalle S2-taustaisen opiskelijan huomioimiseen, mars 2023, vars upphovsperson är Tampereen korkeakouluyhteisön opettamis- ja oppimiskeskus, är licenserad med Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell. Översättningen och anpassningen Verktyg för substanslärare för att ta i beaktande studerande med svenska som andraspråk, november 2023, är gjord av Språkboost. Materialet är tillgängligt på adressen kielibuusti.fi. Alla rättigheter till fotografierna förbehålles. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!