Integrationsutbildning

Vem är integrationsutbildningen för? Hur kan du komma in på utbildningen? Här hittar du information och anvisningar om integrationsutbildningen och dess innehåll.
Two students walking and talking in the corridor.
Foto: Kalle Kataila. Alla rättigheter förbehåll

Studerande

Det finns olika tjänster i Finland som hjälper dig med integration, att få arbete och lära dig språk.  

Om du är arbetslös  

Om du är arbetslös lönar det sig att registrera dig som en arbetssökande arbetslös. Då kommer du åt integrationstjänsterna. Sådana tjänster är till exempel inledande kartläggning, integrationsplan och integrationsutbildning. Även dina familjemedlemmar kan ha rätt till dessa tjänster om de flyttar till Finland med dig.  

Vid den inledande kartläggningen utreder myndigheten till exempel din utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper.  

Efter den inledande kartläggningen gör du och myndigheten tillsammans en integrationsplan.  

Planen kan innehålla till exempel studier i svenska eller finska, andra studier eller arbetspraktik. Integrationsplanen gäller vanligtvis i högst tre år. I vissa specialfall kan den gälla i fem år.  

När integrationsplanen är gjord kan du få integrationsutbildning. Integrationsutbildning kan ordnas av folkhögskolor, medborgarinstitut eller andra motsvarande. Integrationsutbildningen innehåller studier i svenska eller finska. Den kan innehålla erkännande av examen och yrkesfärdigheter samt yrkesplanering och karriärrådgivning. Du får också bekanta dig med det finländska samhället, kulturen och arbetslivet. Integrationsutbildningen är avgiftsfri.  

Integrationsutbildning på svenska ordnas på Åland och i Nyland, Egentliga Finland och i svenska Österbotten. Finskspråkiga ordnas runtom i landet. 

Du kan få arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd under integrationsutbildningen beroende på hur länge du har bott i Finland. Arbets- och näringsbyrån (AN), FPA eller kommunen utreder din rätt till arbetslöshetsförmåner eller utkomststöd.

Om du har ett arbete  

Om du har ett arbete är det ibland möjligt att din arbetsgivare hjälper dig med integrationen. Arbetsgivaren kan till exempel söka eller ordna en kurs i svenska eller finska för dig.  

Om du håller på att bli arbetslös  

Du kan också registrera dig som arbetssökande om det finns en risk att du blir arbetslös eller håller på att bli arbetslös.

Läs mera om integration

Mera information och anvisningar om inledande kartläggning, integrationsplanen samt stödformer för arbetslösa invandrare hittar du på webbplatsen InfoFinland. Det finns flera olika språkversioner.  

Integration i Finland | InfoFinland

Mera information och anvisningar om integration hittar du också på Arbets- och näringsbyråernas webbplats Jobbmarknaden. Webbplatsen finns på finska, svenska och engelska och delvis på lätt finska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Tjänster för invandrare och integrationsplan - Internationalitet - Jobbmarknaden 

Lärare

Arbetsgivare

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!