Varför integrera sig på svenska i Finland?

Funderar du på om du borde välja finska eller svenska som integrationsspråk? Några synvinklar på när det kan vara en bra idé att integrera sig på svenska i Finland.
Kuvituskuva
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålles.

Släktspråk gör det lättare

För att få finländskt medborgarskap behöver du påvisa kunskaper i finska eller svenska på nivå B1. Om du har kämpat med att få godkänt i finska kan det löna sig att försöka med svenska i stället.

Svenskan är ett indoeuropeiskt språk liksom hindi, farsi, ryska, engelska och norska. Vi vet redan att de som talar norska, danska, färöiska och isländska lätt kan lära sig svenska och vice versa.

På samma sätt underlättar kunskaper i andra besläktade språk, även om de inte är lika nära som till exempel norska. Att ha engelska, tyska eller till exempel holländska som modersmål (eller att ha goda kunskaper i dem) öppnar en helt annan genväg till svenska än till finska, som inte är släkt med dessa språk alls. Finskan, som är ett finsk-ugriskt språk, är däremot släkt med bland annat estniska, ungerska och de samiska språken.

Genom att dra nytta av språksläktskap kan du alltså lära dig svenska på en högre nivå fortare än om du börjar med finskan, vars struktur kan vara väldigt annorlunda än vad många är vana vid.

Kunskaper i finska är oftast trots all nödvändigt. Efter att du avklarat dina officiella språkkrav med svenska kan du lära dig finska i den mån som du behöver i vardagen och arbetslivet. Denna gång utan press att nå den nivån av grammatiskt korrekt skriftspråk som krävs för att få godkänt i officiella examen i finska.

Tvåspråkighet gör arbetslivet lättare

Det finns många yrken yrken, speciellt inom utbildning, social- och hälsovård och kundtjänst, där det är mycket lättare för dig att få jobb om du kan både finska och svenska. Även om du jobbar på engelska öppnar kunskaper i svenska och/eller finska dörren till ett socialt liv både på och utanför jobbet. 

Speciellt på svensk- och tvåspråkiga orter är kunskaper i svenska ett krav antingen juridiskt eller i praktiken, beroende på om arbetet är inom den offentliga sektorn eller inte. Sådana orter brukar vara till exempel Helsingfors, Vasa, Hangö och Esbo.

Svenska på svenskspråkiga orter

Om du bor på en svenskspråkig ort där de flesta talar svenska är det självklart bättre att integrera sig på svenska än på finska. Om du lär dig svenska på sådana orter är det lättare för dig att få vänner, hittar hobbyer och få hjälp av andra. På starkt tvåspråkiga orter är det alltid ett plus att kunna både finska och svenska. 

Ifall din partner och/eller barn talar svenska, är det också en bra idé att lära sig svenska. 

I videon nedan berättar Alejandro om tvåspråkigheten i Finland.

Läs mer om språkkrav för olika yrken

A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.
Integration & språkprov

©2023 Felix Mäkelä, Taija Votkin, Sofia Sevón, Heidi Laurikainen och Riina Uusikulku

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!