Språkkrav för olika yrken

Här hittar du anvisningar för att erkänna utländsk examen, en lista på språkkrav och behörighetskrav för olika yrken och myndigheterna som gör beslut om behörighet.
A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.
Foto: Kalle Kaitala. Alla rättigheter förbehålls.

Reglerade yrken  

I Finland är vissa yrken reglerade. Det betyder att lagen kräver en viss utbildning för att få utöva vissa yrken. Sådana yrken är till exempel fysioterapeut, läkare, tandläkare, provisor, sjukskötare, advokat, revisor, klasslärare och sotare.

Förutom en viss utbildning krävs också vissa språkkunskaper. Till exempel en lärare som undervisar i för- eller grundskolan måste ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i undervisningsspråket. Du kan påvisa språkkunskaper med allmän språkexamen (YKI-examen) på högsta, C-nivån eller med statsförvaltningens språkexamen på nivån utmärkta språkkunskaper.

Mera information om reglerade yrken och erkännande av examen och yrkeskunskaper hittar du på webbplatsen InfoFinland. Det finns flera olika språkversioner.

Utländsk examen i Finland (infofinland.fi)

På utbildningsstyrelsens sidor hittar du en lista på reglerade yrken och vilken myndighet som fattar beslut om behörighet. Sidan finns på finska, svenska och engelska.    

Reglerade yrken i Finland | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Lär dig svenska för ditt yrke

Gratis online-kurs i finlandssvenska för bibliotekarier och en gratis rysk-svensk ordlista för vårdare.

A young man is reading a book in a library.

Finlandssvenska för bibliotekarier (external link)

En gratis onlinekurs i finlandssvenska för bibliotekarier.

A woman in a nurse's work clothes.

Rysk-svensk ordlista för vårdare (pdf) (external link)

Jag är här för dig - rysk-svensk ordlista för vårdare (gratis pdf online) är producerad av Svenska Finlands folkting och Samfundet Folkhälsan rf.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!