Integrationsrådgivning

Behöver du arbetstillstånd eller vill du ansöka om medborgarskap? Vill du delta i integrationsutbildning eller avlägga allmän språkexamen (YKI-test)?
Här hittar du information och råd om arbetstillstånd, integrationstjänsterna och om erkännande av utländsk examen.
Two persons are sitting at a table and discussing.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålls.

Arbetstillstånd 

Om du är EU-medborgare  

EU-medborgare behöver inte arbetstillstånd i Finland. Du får genast börja jobba när du anlänt.

Mera information och anvisningar om att arbeta eller företagsverksamhet hittar du på webbplatsen InfoFinland. Det finns flera olika språkversioner. 

Eu-medborgare | InfoFinland

Om du är varken EU-medborgare eller nordisk medborgare  

Om du vill flytta till Finland och är varken EU-medborgare eller nordisk medborgare behöver du uppehållstillstånd. 

Innan du kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete måste du hitta ett jobb i Finland. Det finns olika typer att tillstånd för olika typer av arbete. 
 
Mera information och tillstånd och ansökan hittar du på webbplatsen InfoFinland. Det finns flera olika språkversioner.

Arbeta i Finland | InfoFinland

Om du vill vara företagare i Finland behöver du ett uppehållstillstånd för företagare.

Mera information och uppehållstillstånd för företagare och ansökningsanvisningar hittar du på webbplatsen InfoFinland. Det finns flera olika språkversioner.

Till Finland som företagare | InfoFinland 

Arbetsgivarens roll i tillståndsprocessen 

Här hittar du information om att anställa utländsk arbetskraft samt om arbetsgivarens roll i tillståndsprocessen. Sidan finns på finska, svenska, engelska och ryska.  

För arbetsgivare | Migrationsverket 

Medborgarskap 

Du kan ansöka om finskt medborgarskap om du har bott i Finland tillräckligt länge utan avbrott och du har minst nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska eller finska. Du kan också få medborgarskap om din förälder har det. 

Du kan påvisa dina språkkunskaper:

Mera information om villkor och anvisningar till att ansöka om medborgarskap hittar du på webbplatsen InfoFinland. Det finns flera olika språkversioner. 

Hur kan man ansöka om finskt medborgarskap? | InfoFinland
 

Berättelser om lyckad integration på svenska

Berättelser om lyckad integration på svenska i huvudstadsregionen. Serien är gjord av Luckan Integration.

A cyclist cycling past old wooden houses in winter.

Voices of Successful Swedish Integration (external link)

Luckans videor med intervjuer av personer som har lyckats med att integrera sig på svenska i Finland.

Erkännande av utländsk examen: vägen till olika yrken  

Det finns många olika arbeten som du kan göra med yrkeskunskap du förvärvat i ditt hemland.  

I Finland är ändå en del yrken reglerade. Det betyder att lagen kräver en viss utbildning eller examen. Sådana är till exempel läkare, klasslärare, sjukskötare, sotare och advokat. För att kunna få behörighet i Finland i ett reglerat yrke finns det en process för att erkänna eller jämställa yrkeskunskap som förvärvats i ett annat land. 
 
Du kan söka om erkännande av yrkeskvalifikationer (examen) om

  • du är EU/ETA-medborgare eller har schweiziskt medborgarskap
  • du har fått dina yrkeskvalifikationer (examen) i ett EU/ETA-land eller i Schweiz.

Du kan ansöka om jämställning av högskolestudier om

  • du har annat än EU/ETA-medborgarskap
  • du har avlagt examen utanför EU/ETA-området.

Du kan eventuellt behöva avlägga kompletterande studier, en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov.
 
En del yrken kräver också vissa språkkunskaper. Du hittar mera information om språkkraven här: språkkrav för olika yrken.

Mera information om att erkänna yrkeskvalifikationer och jämställande av utländska högskoleexamen.

Alla myndighetsbeslut är avgiftsbelagda. 

Språktest och integrationsutbildning

Two students sit in the front row, one looking at the teacher and the other at a computer.
Integration & språkprov
Two students walking and talking in the corridor.
Integration & språkprov
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!