Studierådgivare

Studierådgivare

Verktyg som hjälper dig att göra internationella studerande medvetna om vikten av kunskaper i inhemska språk i arbetslivet. Med hjälp av materialet kan studerande planera sina språkstudier och hitta lämpliga studietekniker.

Kuvituskuva

Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem.

Studierådgivare
Tre personer diskuterar med varandra.

Flerspråkig praxis i vägledningsarbete

Videor om flerspråkighet och språkpraxis i vägledningsarbete.

Karriärvägledare
People getting on a tram in winter.

Integration & språkprov

Arbetstillstånd, YKI-prov, medborgarskap med mera.

Lär dig svenska
Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Språkboostad högskola - fallet Metropolia

Här är ett exempel på hur den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia har börjat utveckla sin språkundervisning.

Språk under högskolestudier
Two students walking and talking in the corridor.

Språkfadder som högskolestuderandenas kompis

En språkfadder stöder och uppmuntrar internationella studerande i deras svenskstudier och i vardagen.

Språk under högskolestudier

Bekanta dig också med

The student is smiling and chatting with the teacher at a table. The student looks at the smiling teacher with a pen in her hand. There are some sheets of paper and a computer on the table.

Praktikhandledare

Material och modeller för att stöda språkinlärning under arbetspraktiken.

Vägledare
A person is writing notes on a laptop.

Sök kurser

Här hittar du på vilka orter det ordnas kurser i svenska och finska i Finland.

Lär dig svenska
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!