Studierådgivare

Studierådgivare

Verktyg som hjälper dig att göra internationella studerande medvetna om vikten av kunskaper i inhemska språk i arbetslivet. Med hjälp av materialet kan studerande planera sina språkstudier och hitta lämpliga studietekniker.

Kuvituskuva

Gör en språkinlärningsplan (Språk-ISP)

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem.

Studierådgivare
Tre personer diskuterar med varandra.

Flerspråkig praxis i vägledningsarbete

Videor om flerspråkighet och språkpraxis i vägledningsarbete.

Karriärvägledare
Two persons are sitting at a table and discussing.

Integrationsrådgivning

Arbetstillstånd, integrationstjänster och erkännande av utländsk examen.

Integration & språkprov
Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Språkboostad högskola - fallet Metropolia

Här är ett exempel på hur den finskspråkiga yrkeshögskolan Metropolia har börjat utveckla sin språkundervisning.

Utbildningsplanerare vid högskolor
Two students walking and talking in the corridor.

Språkfadder som högskolestuderandenas kompis

En språkfadder stöder och uppmuntrar internationella studerande i deras svenskstudier och i vardagen.

Utbildningsplanerare vid högskolor
A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Språkkrav för olika yrken

Anvisningar för att erkänna utländsk examen, en lista på språkkrav och behörighetskrav för olika yrken och myndigheterna som gör beslut om behörighet.

Språktest för arbetstagare
Two students are coming down the stairs.

CEFR – Gemensam europeisk referensram för språk

Information om språkkursers nivåer och CEFR-skalan.

Språktest för arbetstagare
Two students sit in the front row, one looking at the teacher and the other at a computer.

Språktest

Allmänna språkexamina (YKI) och språkexamina för statsförvaltningen (VTK).

Språktest för arbetstagare

Bekanta dig också med

The student is smiling and chatting with the teacher at a table. The student looks at the smiling teacher with a pen in her hand. There are some sheets of paper and a computer on the table.

Praktikhandledare

Material och modeller för att stöda språkinlärning under arbetspraktiken.

Vägledare
A person is writing notes on a laptop.

Sök kurser

Här hittar du på vilka orter det ordnas kurser i svenska och finska i Finland.

Lär dig svenska
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!