Integration & språkprov

Integration & språkprov

Är du intresserad av integrationsutbildning? Söker du information om arbetstillstånd eller medborgarskap? Funderar du på att söka erkännande av din examen? Här hittar du information och material som stöd för integration både i arbetslivet och i vardagen. Dessutom kan du bekanta dig med finländsk kultur och arbetsliv på webbkurser.

Kuvituskuva

Varför integrera sig på svenska i Finland?

Läs här varför det kan vara en bra idé att integrera sig på svenska i Finland.

Integration & språkprov
Two persons are sitting at a table and discussing.

Integrationsrådgivning

Arbetstillstånd, integrationstjänster och erkännande av utländsk examen.

Integration & språkprov
A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Språkkrav för olika yrken

Anvisningar för att erkänna utländsk examen, en lista på språkkrav och behörighetskrav för olika yrken och myndigheterna som gör beslut om behörighet.

Integration & språkprov
Two students sit in the front row, one looking at the teacher and the other at a computer.

Språktest

Allmänna språkexamina (YKI) och språkexamina för statsförvaltningen (VTK).

Integration & språkprov

Voices of Successful Swedish Integration (external link)

Luckans videor med intervjuer av personer som har lyckats med att integrera sig på svenska i Finland.

A cyclist cycling past old wooden houses in winter.

Living in two languages in Finland - BBC World Service (external link)

Video om den tvåspråkiga staden Hangö i södra Finland av journalisten Erika Benke.

Hands. Lingonberries in the right hand and blueberries in the left hand.

Luckan integration: Integrating in Swedish (external link)

Luckan i Helsingfors har mångsidiga tjänster i huvudstadsregionen och en nyttig webbplats för dig som vill integrera dig på svenska i Finland.

People gathered for a picnic in a park.
Two students are coming down the stairs.

CEFR – Gemensam europeisk referensram för språk

Information om språkkursers nivåer och CEFR-skalan.

Integration & språkprov
There is along queue of parked cars between the houses. Each house has a Finnish flag in its flagpole.

Kultur och samhälle

Lär känna det finländska samhället och kulturen.
Vi kommer att publicera mera innehåll under 2024.

Självstudier & tips
Two students walking and talking in the corridor.

Integrationsutbildning

Information och anvisningar om integrationsutbildningen.

Integration & språkprov
Kuvituskuva

Språk-ISP: Planera dina språkstudier

Språk-ISP hjälper att planera dina studier och din karriär.

Planera dina språkstudier

Online-kurser

Appen Work Help Finland (external link)

Work Help Finland är avsedd för utländska arbetstagare som kommer till Finland eller som befinner sig i Finland.

A library with people working on computers.

Finlandssvenska för bibliotekarier (external link)

En gratis onlinekurs i finlandssvenska för bibliotekarier.

A young man is reading a book in a library.

Finland Studies -webbkurs (external link)

Bekanta dig med studentlivet och studier vid ett finländskt universitet på öppna webbkursen Finland Studies.

A library with people working on computers.

Finland Works -webbkurs (external link)

Bekanta dig med finsk arbetskultur och karriärer på öppna webbkursen Finland Works.

A group of people sit and listen to a woman standing in the middle with a microphone in her hand.

Future of Work -webbkurs (external link)

Kursen erbjuder perspektiv på hur den teknologiska utvecklingen förändrar arbete och våra arbetssätt. Du kan avlägga kursen på engelska eller finska. Webbkursen är öppen för alla.

En kvinna sitter i en sittsäck och surffar på sin mobil.

Design a Meaningful Career -webbkurs (external link)

Planera din karriär på den öppna webbkursen Design a Meaningful Career. Kursen finns på engelska och finska.

Hands holding a phone with the following text on the screen "kysymyksiä ja kommentteja työpajoista".
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!