CEFR – Gemensam europeisk referensram för språk

Funderar du på vilken språkkurs är lämplig för dig? Vill du utvärdera din nivå? Här hittar du information om språkkursers nivåer. Du kan också utvärdera dina språkkunskaper med hjälp av den gemensamma europeiska referensramen.
Two students are coming down the stairs.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålles.

Gemensam europeisk referensram för språk (CEFR)

I Finland kategoriseras språkkurser i olika nivåer på samma sätt som i andra EU-länder. Ta reda på vilken nivå passar dig innan du anmäler dig på en kurs.   

Språkkursers nivåer kategoriseras oftast enligt den gemensamma europeiska referensramen (CEFR, Common European Framework of Reference). På CEFR-skalan är nivå A.1 lägst och C2.2 högst.  

Kursens startnivå är nivån som kursen börjar på. Kursens målnivå är nivån som man vill uppnå på kursen.

Ibland beskrivs nivån på andra sätt, till exempel med ord som "nybörjare" eller "mellannivå". Om kursens nivå är 0 betyder det att kurser är för sådana som inte kan svenska alls.  

Information om nivåerna  

Beskrivningarna är gjorda utifrån InfoFinlands text. 

Startnivå 0  

 • Inga kunskaper i svenska  

Nybörjanivåerna (A1.1−A2.2)  

 • Nybörjarnivå A1.1 - De första grunderna i språket
 • Nybörjarnivå A1.2 - Elementära språkkunskaper
 • Nybörjarnivå A1.3 - Du klarar av enkla situationer i vardagen (förutom arbetslivet). Du kan skriva lite.  
 • Nybörjarnivå A2.1 - Du kan kommunicera i enkla och rutinmässiga situationer.  
 • Nybörjarnivå A2.2 - Du förstår språket i ganska många bekanta ämnesområdet. Du skriver enkla uttryck.  

Mellannivå (B1.1−B2.2)

 • Mellannivån börjar B1.1 - Måttliga språkkunskaper i vanliga situationer på jobbet och fritiden.  
 • Mellannivå B1.2 - Obehindrade språkkunskaper i vanliga situationer på jobbet och fritiden.  
 • Mellannivå B2.1 – Grundnivån för självständiga språkkunskaper.  
 • Mellannivå B2.2 - Fungerande självständiga språkkunskaper.  

Avancerad nivå (C)  

 • Den högsta nivån är C – Avancerade språkkunskaper eller språkkunskaper på modersmålnivå. Det finns även en noggrannare skala för C-nivån: C1.1, C1.2, C2.1 och C2.2.

I bedömning av språkkunskaper används allmänna språkexaminas (YKI) nivåer. På InfoFinlands sida Officielt intyg över språkkunskaper hittar du information om hur du kan jämföra CEFR-skalan med YKI-skalan. 

Officiellt intyg över språkkunskaper - InfoFInland

Du hittar detaljerade beskrivningar av CEFR-skalans nivåer i pdf-form nedan. Du kan använda den för att studera, undervisa eller som verktyg och stöd för bedömning. Nivåskalan finns även på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
Dela
URL copied!