Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen Kielibuusti.fi.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som gäller denna tjänst, förpliktar oss göra våra offentliga digitala tjänster tillgängliga. Språkboost-projektets mål är en webbplats som är tekniskt tillgänglig och vars innehåll är förståeligt samt lätt för alla att använda.  

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet. Informationen i detta tillgänglighetsutlåtande baserar sig på Aalto univeristetets IT Services-enhetens självutvärdering.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Kielibuusti.fi publicerades 19.4.2023. Webbplatsens nuvarande nivå av tillgänglighet är WCAG 2.1, nivå AA.

Kielibuusti.fi uppfyller för det mesta tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll

Utöver detta är följande funktioner bristfälliga eller fattas helt och håller fortfarande på att åtgärdas:

  • Bruk av filer
  • Kartan på sidan Sök kurser

Språkboost-projektet förbättrar kontinuerligt innehållets tillgänglighet. Skicka respons till oss, dvs. webbplatsens administratör, om du lägger märkte till problem med tillgängligheten: kielibuusti-info@aalto.fi

Vi svarar på responsen inom 14 dygn.

Tillsynsmyndigheten

Du kan göra en anmälan åt Regionförvaltningsverket i Södra Finland om du inte är nöjd med vårt svar eller under två veckors tid inte får något svar alls. På Regionsförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerade anvisningar för hur du gör en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionsförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Förstasidan - Tillgänglighetstillsyn (tillganglighetskrav.fi)
webbtillganglighet(at)rfv.fi 
Telefonväxel 0295 016 000

Detta utlåtande har utarbetats 13.4.2023.  

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!