Språk-ISP: Planera dina språkstudier

Språk-ISP är ett verktyg som hjälper dig att ta kunskaper i de inhemska språken i beaktande när du planerar dina studier och din karriär. Med hjälp av frågorna i Språk-ISP kan du fundera på kunskaper i inhemska språk och ställa upp mål för studier i svenska/finska – antingen självständigt eller genom att diskutera med dina lärare. Det är viktigt att bli medveten om betydelsen av kunskaper i de inhemska språken om/när du vill få sysselsättning i Finland. 

Med hjälp av Språk-ISP kan studerande alltså reflektera över sina språkkunskaper och målsättningar för dem. Det är också ett sätt för lärare och vägledare att föra språkkunskaper på tal. Språk-ISP publicerades ursprungligen 2022 som stöd för högskolornas engelskspråkiga examina och internationella studerande, men senare har den också utnyttjats i karriärvägledningen för dem som studerar på finska.
Kuvituskuva
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehållna.

Studerandes Språk-ISP

Studerandes Språk-ISP innehåller ett dokument som det är meningen att självständigt fundera på och fylla i innan vägledningsdiskussionen. Det tar ca 5–10 minuter att besvara dokumentet. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!