Forskning och litteratur

Här hittar du forskning och annan relevant litteratur för dig som undervisar i svenska som främmande språk (Swedish/SFI).
En person står och läser i en bok mellan två bokhyllor på ett bibliotek.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålles.

Nedan finns en preliminär lista på forskning och litteratur som angår undervisning i svenska som främmande språk. Vi fortsätter att lägga till material under 2024.

Forskning

Artiklar, doktorsavhandlingar och magisteravhandlingar. 

Ekberg, Lena; Östman, Jan-Ola (2017) Språk och integration på landsbygden i svenska Österbotten

Tillhör serien Språk i Norden = Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden

Hägglund, Sofia (2018) ”En uppfinnare får man nog vara på riktigt” : Läromedel för svenska som andraspråk – ett lärarperspektiv

 • läromedel i svenska som andra språk i Finland
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsignfors universitet

Ikonen, Julia (2019) I letan efter nycklarna till samhället: En kvalitativ studie om muntlig interaktion inom sfi i Sverige

 • SFI
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsingfors universitet

Laihanen, Emma (2020) Uttalsundervisning för vuxna andraspråksinlärare. En kvalitativ studie om sfi-lärarnas praxis i och uppfattningar om uttalsundervisning på olika färdighetsnivåer.

 • Uttalsundervisning
 • SFI
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsingfors universitet

Saatsi, Olli-Pekka (2016) Finns det inte finansiering, kan vi inte erbjuda det här. Integration av invandrare på svenska i Nyland ur svensklärarnas synvinkel.

 • Integration på svenska i Finland
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsingfors universitet
 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
Dela
URL copied!