Forskning och litteratur

Här hittar du forskning och annan relevant litteratur för dig som undervisar i svenska som främmande språk (Swedish/SFI).
En person står och läser i en bok mellan två bokhyllor på ett bibliotek.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålles.

Nedan finns en preliminär lista på forskning och litteratur som angår undervisning i svenska som främmande språk. Vi fortsätter att lägga till material under 2024.

Forskning

Artiklar, doktorsavhandlingar och magisteravhandlingar. 

Ekberg, Lena; Östman, Jan-Ola (2017) Språk och integration på landsbygden i svenska Österbotten

Tillhör serien Språk i Norden = Sprog i Norden : årsskrift for Nordisk språkråd og språknemdene i Norden

Hägglund, Sofia (2018) ”En uppfinnare får man nog vara på riktigt” : Läromedel för svenska som andraspråk – ett lärarperspektiv

 • läromedel i svenska som andra språk i Finland
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsignfors universitet

Ikonen, Julia (2019) I letan efter nycklarna till samhället: En kvalitativ studie om muntlig interaktion inom sfi i Sverige

 • SFI
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsingfors universitet

Kwiatkowski, Marion (2024) Finding your place among different languages and cultures : Linguistic expressions of social identity by transcultural youth in rural Finland

"I denna avhandling undersöks hur barn till invandrare på den svenskspråkiga landsbygden i Finland konstruerar och uttrycker sin sociokulturella identitet genom språkliga praktiker. Avhandlingen belyser hur talarna reflekterar över sin tillhörighet till de språk de talar och till de kulturer som dessa språk är förknippade med. Den analyserar hur talarna med hjälp av pragmatiska element positionerar sig i sitt språkbruk i förhållande till sin arvskultur och till den finlandssvenska kulturen."

Laihanen, Emma (2020) Uttalsundervisning för vuxna andraspråksinlärare. En kvalitativ studie om sfi-lärarnas praxis i och uppfattningar om uttalsundervisning på olika färdighetsnivåer.

 • Uttalsundervisning
 • SFI
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsingfors universitet

Saatsi, Olli-Pekka (2016) Finns det inte finansiering, kan vi inte erbjuda det här. Integration av invandrare på svenska i Nyland ur svensklärarnas synvinkel.

 • Integration på svenska i Finland
 • Pro gradu-avhandling (= magisteravhandling)
 • Helsingfors universitet
 • Publicerad:
 • Uppdaterad:
Dela
URL copied!