Anteckningsmetoden stöder språkinlärning på jobbet

Anteckningsmetoden går ut på ett litet traditionellt pappershäfte som den som lär sig ett nytt språk på jobbet kan skriva upp sina observationer om arbetsplatsens språkbruk i. Arbetstagaren/praktikanten kan ta den i bruk genast i början av anställningen och fortsätta så länge som hen lär sig nya ord på jobbet. Även personer med svenska som modersmål använder anteckningsblock på nya arbetsplatser för att bättre lära sig nya saker.
Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålls.

Anteckningsmetoden stöder språkinlärningen

Anteckningsmetoden gör språkinlärningen aktiv och konkretiserar situationerna där det går att lära sig svenska under arbetsdagen. När de som ännu lär sig svenska följer med en kollega eller handledare kan de till exempel lyssna på diskussionen mellan dem och kunden och skriva upp nyttiga fraser. Eller när de inte vet vad de borde säga i någon situation kan de skriva upp situationen och sedan fråga en kollega hur det sägs på svenska. På så sätt lär de sig lämpligt språkbruk utifrån sina egna behov. 

Det nyttigaste är att använda anteckningsblocket systematiskt som en del av språkinlärningen på arbetsplatsen. När en internationell studerande inleder sin praktik eller börjar på en ny arbetsplats kan ni ge hen det första anteckningsblocket och instruktioner. Ni kan diskutera med läraren i svenska om vad den studerande kunde dra nytta av att fokusera på. Läraren kan också hjälpa med hur man kan be om stöd av sina kolleger. Framför allt är det meningen att uppmuntra till att använda svenska på jobbet och att utveckla sina språkkunskaper med hjälp av kolleger eller praktikhandledaren.
 

©2023 Hanna Aho ja Metropolia AMK

Anteckningsmetoden , maaliskuu 2023, jonka tekijä on Hanna Aho, on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi. Valokuvien osalta kaikki oikeudet pidätetään.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!