Tre olika språklösningar

Det går inte att ge en modell för en fungerande flerspråkighet som passar alla – inte ens i expertarbete. På de finländska arbetsplatserna används åtminstone tre olika språklösningar för en flerspråkig arbetsgemenskap. Fördelarna (+) och problempunkterna (-) i dessa presenteras nedan. Lösningarna är prototyper snarare än detaljerade beskrivningar av verkliga arbetsplatser; på verkliga arbetsgemenskaper förekommer oftast drag av de olika språklösningarna.
Kuvituskuva
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålles.

Språklösning A: Alla talar engelska

Språklösning B: Man talar (och lär sig) finska

Språklösning C: Man arbetar på flera språk

©2023 Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila och Inkeri Lehtimaja.

Tre olika språklösningar, december 2023, av Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila och Inkeri Lehtimaja, licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens. Materialet finns på kielibuusti.fi.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!