Språkuppgifter under praktiken

Språkuppgifter innan, under och efter praktiken stöder utvecklingen av sitt yrkesspråk. Här hittar du tips på bra uppgifter speciellt för nivån B1-B2.
Hands are holding a pen. There are post-it-notes attached on the whiteboard.
Foto: Kalle Kataila. Alla rättigheter förbehålls.

Språkuppgifter för praktiken

Språkkunskaper består av många olika saker. Språkkunskap är också att våga reagera i olika situationer trots misstag, förmåga att känna igen faktorer som inverkar på situationen samt förmåga att uttrycka sig själv med gester, miner och visuella signaler. Innan praktiken är det viktigt att studerande kartlägger sin nivå och sina egna målsättningar för språkutvecklingen.  

Att skriva språkdagbok hjälper visualisera hur man kan nå sina mål. I språkdagboken kan studerande fundera på följande aspekter: Vad allt kan studerande redan och vilka situationer klarar hen redan av på svenska under praktiken? Vilka nya saker lär hen sig om det svenska språket och om sina språkkunskaper och kommunikationsförmågor? 

Se också

Vad är yrkesspråk

Det går inte att lära sig yrkesspråk självständigt i arbetet, utan språkinlärningen kräver satsningar av praktikplatsen och kollegerna.

Hur handleder jag språkmedvetet

Språkmedveten undervisning kräver tätt samarbete mellan ämnesläraren, språkläraren och praktikhandledaren.

Arbetspraktik är också språkpraktik

Yrkesspråk utvecklas bäst i arbetslivets kommunikationssituationer.

Hurdana språkkunskaper behövs på praktikplatsen

Det behövs olika sorters språkkunskaper på olika arbetsplatser. Det vore viktigt att praktikplatserna på förhand funderar på hurdana språkkunskaper olika uppgifter kräver.

©2023 Eveliina Korpela, Hanna Aho, Eevamaija Iso-Heiniemi, Metropolia AMK.

Kielitehtäviä harjoittelun aikana -materiaali, 2023. Metropolian S2-opettajat. Vastuulliset kirjoittajat Eveliina Korpela, Hanna Aho, Eevamaija Iso-Heiniemi. Lisensoitu CC-BY Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!