Hur handleder jag språkmedvetet

Språkmedveten undervisning kräver tätt samarbete mellan ämnesläraren, språkläraren och praktikhandledaren.
A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.
Foto: Kalle Kataila. Alla rättigheter förbehålls.

Språkmedveten undervisning och handledning på högskolor

På högskolor sker undervisningen och inlärningen alltid med hjälp av språk – det är ett centralt verktyg för att stöda inlärningen. Speciellt i engelskspråkiga utbildningsprogram är det viktigt att bli medveten om språk, språkbruk och språkets roll som ett inlärningsverktyg. Språkundervisningen borde tas i beaktande även i yrkesstudierna.  

En språkmedveten lärare gör observationer av språk och språkbruk i olika situationer samt stöder överlappande inlärning av språk- och yrkeskunskaper. För att läraren skulle kunna stöda högskolestuderandes språkutveckling behöver hen känna till deras språkliga resurser och branschens språkpraxis samt behärska pedagogik som stöder inlärningen. Språkmedveten praktikhandledning hjälper studerande att utveckla sitt yrkesspråk. Då kan de under praktiken lära sig behärska branschens språk- och kommunikationspraxis.  

Det har forskats mycket i språkmedveten undervisning i den grundläggande utbildningen. Den grundläggande utbildningens perspektiv och riktlinjer kommer till nytta när högskolorna utvecklar språkmedveten handledning. Den finskspråkiga webbplatsen Monikielisen oppijan matkassa öppnar språkmedvetna undervisningens pedagogik tydligt och konkret. 

I videorna nedan berättar Eveliina Korpela från yrkeshögskolan Metropolia på finska om språkmedvetet handledd arbetspraktik

Kielitietoinen ohjaus, osa 1: Vinkkejä selkeään kieleen (längd 7:35)
Kielitietoinen ohjaus, osa 2: Vinkkejä työpaikalle kielitietoisiin kohtaamisiin (längd 7:53) 

Videoissa suomenkielinen tekstitys, ei käännöksiä.  

TOKASA-koulutusvideot työpaikkaohjaajille

TOKASA-hankkeessa tuotetut koulutusvideot antavat ohjausvinkkejä työpaikkaohjaajille.

Library shelves with people walking behind them.

Se också

Two persons are working at the table and writing post-it-notes.

Vad är yrkesspråk

Det går inte att lära sig yrkesspråk självständigt i arbetet, utan språkinlärningen kräver satsningar av praktikplatsen och kollegerna.

Praktikhandledare
People gathered around a table and discussing.

Arbetspraktik är också språkpraktik

Yrkesspråk utvecklas bäst i arbetslivets kommunikationssituationer.

Praktikhandledare
En person läser post-it-lappar som är uppsatta på väggen.

Hurdana språkkunskaper behövs på praktikplatsen

Det behövs olika sorters språkkunskaper på olika arbetsplatser. Det vore viktigt att praktikplatserna på förhand funderar på hurdana språkkunskaper olika uppgifter kräver.

Praktikhandledare
Hands are holding a pen. There are post-it-notes attached on the whiteboard.

Språkuppgifter under praktiken

Här hittar du tips på bra uppgifter speciellt för nivån B1-B2.

Praktikhandledare

©2023 Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi, Hanna Aho, Metropolia AMK

Kielitietoinen ohjaus -sivusto. Metropolia AMK, vastuulliset kirjoittajat Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi ja Hanna Aho. Lisensoitu CC-BY Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!