Anteckningsmetoden hjälper dig att lära dig språk på jobbet

Anteckningsmetoden (på finska taskuvihkomenetelmä) går ut på att använda ett anteckningsblock, helst ett litet pappershäfte i fickformat, som du skriver nya ord och fraser i som du lär dig på jobbet. Du kan ett i bruk genast i början av anställningen och fortsätta så länge som du lär dig nya ord på jobbet. Även personer med svenska som modersmål använder anteckningsblock på nya arbetsplatser för att bättre lära sig nya saker.
Hands are starting to write something on a post-it note.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehållna.

Anteckningsmetoden hjälper dig att lära

Anteckningsmetoden gör dig aktiv. Du märker i vilka situationer du kan lära dig svenska under arbetsdagen. När du följer med en kollega eller handledare kan du till exempel lyssna på diskussionen mellan kollegan och kunden och skriva upp nyttiga fraser. Eller när du inte vet vad du borde säga i någon situation kan du skriva upp situationen och sedan fråga en kollega hur det sägs på svenska. På så sätt lär du dig lämpligt språkbruk utifrån dina egna behov. 

Anteckningsmetoden är ett nyttigt sätt att lära sig svenska på jobbet. Ta genast i bruk anteckningsblocket när du börjar din praktik eller i ett nytt arbete. Du kan diskutera med din svensklärare om vad du kunde dra nytta av att fokusera på. Din lärare kan också hjälpa dig med hur du kan be om stöd av dina kolleger. Du får mod att använda svenska på jobbet och att utveckla dina kunskaper med hjälp av kolleger eller handledaren.
 

©2023 Hanna Aho & Metropolia University of Applied Sciences
Anteckningsmetoden material, March 2023, produced Hanna Aho, is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. The material can be found at kielibuusti.fi. Photos: All rights reserved.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!