Työharjoittelu on myös kieliharjoittelu

Ammatillinen kielitaito otetaan parhaiten haltuun työelämän viestintätilanteissa. Englanninkielisissä tutkinnoissa työharjoittelu tehdään suomenkielisessä ympäristössä, jos halutaan, että opiskelija ottaa oman alansa kielen haltuun suomeksi ja työllistyy Suomeen. Myös suomenkielisissä tutkinnoissa opiskelevat tarvitsevat harjoitteluun kielitukea, jos opiskelija on vielä oppimassa suomen kieltä. Kielitietoiset harjoittelukäytännöt tukevat kaikkia opiskelijoita kielitasosta riippumatta.
People gathered around a table and discussing.
Kuva: Kalle Kataila. Kaikki oikeudet pidätetään.

Miksi kielitietoinen työharjoittelu?

  • Oman alan ammattikieltä oppii parhaiten oman alan työssä, ei vain suomen kielen kurssilla. Ammattiaineen opettajat ja työharjoitteluohjaajat tunnistavat oman alansa yleisimmät (ja hankalimmat) sanat ja käsitteet, ammattislangin, tyypilliset ilmaukset ja vakiintuneet tavat puhua.
  • Jos opiskelija aikoo työllistyä Suomeen, hänen on otettava haltuunsa oman alan ammattikieli myös suomeksi. 
  • Kielenopiskelu vaatii harjoitteluohjaajan ja kielenopettajan tukea. Jotta ammattikielen saisi haltuun, ammattikieltä on opiskeltava jo kielenoppimisen alkuvaiheessa, ensimmäisistä työ- ja kieliharjoitteluista alkaen, ei vasta B1-kielitaitotasolla.
  • Kielituettu työharjoittelu luo yhdenvertaisuutta. Kun englanninkielisissä tutkinnoissa opiskeleville tarjotaan mahdollisuus oppia oman alansa suomen kieltä, heillä on mahdollisuus työllistyä Suomeen ja edetä urallaan.
  • Kielituettu työharjoittelu auttaa myös suomen kieltä osaavia opiskelijoita ammattikielen oppimisessa. Lisäksi kielituettu työharjoittelu antaa työkaluja kielitietoisten ohjaustaitojen kehittämiseen. Taito ohjata kielitietoisesti on tärkeä ammattilaisen viestintätaito.

Kielitietoinen työharjoittelu tehdään yhteistyössä

Kielitietoinen harjoittelu on sisältöaineen opettajan, harjoittelunohjaajan ja S2-opettajan yhteistyötä. He suunnittelevat yhdessä kieliharjoittelukäytänteet, niin että ne tukevat parhaiten opiskelijaa, oppilaitosta ja työharjoittelupaikkaa.

Kielenopettaja opettaa kielen perusteet, mutta ammattiaineen opettaja ja harjoittelunohjaaja ovat alan ammattikielen opettajia. Opiskelija voi oppia oman alansa sanastoa ja vakiintuneita kielenkäyttötapoja jo kielenoppimisen alusta lähtien.

Työ- ja kieliharjoitteluissa kirjataan sisältötavoitteiden lisäksi erikseen myös kielitaitotavoitteet opiskelijan lähtötason mukaan. A1–A2-kielitasolla olevat opiskelijat tekevät harjoittelut pareittain (suomea osaava & suomen oppija), niin että opiskelija saa tukea viestintätilanteissa eikä jää ulkopuolelle. 

Kielitietoisessa työharjoittelussa myös kieltä erinomaisesti osaavilla (C1–C2) on kielitavoitteet, esim. Kielenpuhujat osaavat toimia itsenäisesti kielenoppijan tukena työpaikan viestintätilanteissa ja osaavat mukauttaa puhettaan kielenoppijan tarpeiden mukaan. 

Kielituetussa työharjoittelussa tehdään kielisopimus

Opiskelija laatii ohjaajiensa ja opettajiensa kanssa myös kielisopimuksen, jossa määritellään opiskelijan omat kielitavoitteet harjoitteluun. Tavoitteet pohjautuvat opiskelijan kielitaitoon ja työharjoittelupaikassa eteen tuleviin viestintätilanteisiin. Opiskelijan lähtötason mukaan laaditut tavoitteet eivät lannista opiskelijaa vaan tukevat ammatillisen kielitaidon oppimista. Tavoitteet osoittavat harjoitteluohjaajalle ja työkavereille, millaista kielitaitoa opiskelijalta voi vaatia ja millaisissa asioissa hän tarvitsee tukea.

Kielisopimus on hyödyllinen työkalu opiskelijoille, joiden kielitaito on vasta kehittymässä ja joita suomenkielinen työharjoittelu usein jännittää. Kielisopimus tarkoittaa harjoittelun alussa käytävää keskustelua, jossa sovitaan harjoittelun kielelliset tavoitteet. Opiskelija ja ohjaaja pohtivat yhdessä tilanteita, joissa kieltä voi oppia. Opiskelija laatii henkilökohtaiset kielenoppimistavoitteet ja harjoittelee kieltä työpaikan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Katso Tokasa-hankkeen Kielisopimus-video.

Tältä sivulta löydät tukea siihen, miten opiskelijan kanssa voi keskustella kielitavoitteista ja miten kielisopimus tehdään.

Materiaalia kielisopimuksen tekemisen tueksi

Taskuvihko tukee kielenoppimista työssä

Taskuvihko tukee kielenoppimista työssä

Taskuvihko aktivoi kielenoppijaa ja työyhteisöä ja on konreettinen apu kielenoppimisessa.

Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.

Tutustu myös

Miten ohjaan kielitietoisesti

Kielitietoinen ohjaus ja opetus tehdään yhteistyössä.

Mitä on ammatillinen kielitaito

Tietoa ammatillisesta kielitaidosta ja materiaalia kielenoppimisesta.

Millaista kielitaitoa harjoittelupaikassa tarvitaan

Erilaisissa työpaikoissa tarvitaan erilaista kielitaitoa. Harjoittelupaikoilla olisi tärkeä pohtia tehtävien vaatimaa kielitaitoa etukäteen.

©2023 Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi, Hanna Aho, Metropolia AMK

 

Työ- ja kieliharjoittelu -materiaali, vastuulliset kirjoittajat Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi ja Hanna Aho. Lisensoitu CC-BY Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!