Millaista kielitaitoa harjoittelupaikassa tarvitaan

Erilaisissa työpaikoissa tarvitaan erilaista kielitaitoa. Harjoittelupaikoilla olisi tärkeä pohtia tehtävien vaatimaa kielitaitoa etukäteen. Millaisista työtehtävistä opiskelija selviää itsenäisesti? Millaisista tehtävistä hän selviää, jos saa tukea? Entä millaisista tehtävistä hän ei vielä selviä eikä tarvitsekaan selvitä?
Kuvituskuva
Kuva: Rainer Paananen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Työ- ja kieliharjoittelussa vaadittava kielitaito

Työharjoittelupaikalla olisi hyvä pohtia etukäteen harjoittelussa eteen tulevia viestintätilanteita ja niissä tarvittavaa kielitaitoa. Vaadittavaa kielitaitoa olisi hyvä verrata harjoittelupaikkaan tulevan opiskelijan kielitaitoon niin, että viestintätilanteita voidaan suunnitella etukäteen:
Onko opiskelijan kielitaito vielä sillä tasolla, että hän tarvitsee harjoitteluparin tai kielimentorin? Millaisista työtehtävistä opiskelija selviää itsenäisesti? Millaisista tehtävistä hän selviää, jos saa tukea? Entä millaisista tehtävistä hän ei vielä selviä eikä tarvitsekaan selvitä?

Jos työyhteisö on monikielinen, on hyvä kirjata etukäteen ylös myös sitä, mitä kieliä työpaikalla käytetään ja missä tilanteissa. Mitä kieliä käytetään työpaikan kokouksissa, asiakastapaamisissa, suunnittelupalavereissa, neuvotteluissa, koulutuksissa ja ohjeistuksissa? Millaista kielitaitotasoa noissa tilanteissa opiskelijalta vaaditaan? Voiko tilanteisiin osallistua niin, että opiskelija saa tilanteissa kielitukea joltakulta suomea hyvin puhuvalta? Entä millaisia tekstejä työpaikalla käsitellään, tuotetaan tai luetaan? Mitä kieltä noissa teksteissä käytetään ja mikä on työntekijän osuus niiden kirjoittamisessa? Riittääkö, että pystyy lukemaan työpaikan tekstejä vai kuuluuko työtehtäviin myös tekstien tuottamista? Korkeakoulutuksen ammatilliset suomi toisena kielenä -viitekehykset avaavat kielitaidon merkitystä viidellä eri alalla. Kuvauksia voidaan hyödyntää näiden alojen koulutuksessa, mutta niitä voidaan myös käyttää mallina, kun pohditaan muiden alojen ammatillisia kielitaitotarpeita.

Hyödyllisiä sivustoja työ- ja kieliharjoittelun tueksi ohjaajalle ja opiskelijalle

Ohjaajan opas ja opiskelijan työkirjat harjoittelun tueksi

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa tuotettiin keväällä 2019 Työpaikkaohjaajan opas ja kolme opiskelijan harjoittelua tukevaa työkirjaa. Materiaalia voi hyödyntää työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukena.

Kirjasto jossa on ihmisiä työskentelemässä tietokoneilla.

Uuteen työpaikkaan perehtymässä

Digijoujou-hankkeessa tuotettu Tervetuloa töihin! -materiaali auttaa työharjoitteluun valmistautumisessa tai uuteen työpaikkaan tutustumisessa.

Ihmisiä nousemassa raitiovaunuun talvella.

Miten toimia kohteliaasti asiakaspalvelussa ja työtilanteissa?

Digijoujou-hankkeessa tuotettu materiaali opastaa, miten puhua kohteliaasti ja miten kohtelias sävy syntyy.

Pöydän ääressä kädet selittävät ja pitelevät kynää. Pöydällä vihko.

Miten hoitaa työasioita sähköpostilla?

Digijoujou-hankkeessa tuotettu materiaali opastaa, miten kirjoitetaan hyvä, asiallinen ja selkeä sähköposti.

Kirjasto jossa on ihmisiä työskentelemässä tietokoneilla.

Materiaalia ja sanastoa eri aloilta työ- ja kieliharjoittelun tueksi

Tekoihin.fi-sivustolta löytyy sanastoa, harjoituksia ja muuta materiaalia, jonka avulla voi valmistautua harjoitteluun.

Ihmisiä ja koira kävelemässä harjulla.

Tehtäväpaketti hoitoalan työharjoitteluun

Nämä hoitoalan harjoittelua tukevat tehtävät on tehty osana Korko-projektia. Tekijät: Ella Hakala & Johanna Granlund, Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kädet. Oikeassa on puolukoita ja vasemmassa mustikoita.

Rakennussanastoa rakennusalan työharjoitteluun

Rakennussanasto on kehitetty Safecon-työturvallisuushankkeessa työkaluksi rakennustyömaille sekä opetustarkoituksiin.

Suoalue jonka reunoilla on mäntymetsää.

Tutustu myös

Miten ohjaan kielitietoisesti

Kielitietoinen ohjaus ja opetus tehdään yhteistyössä.

A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

Mitä on ammatillinen kielitaito

Tietoa ammatillisesta kielitaidosta ja materiaalia kielenoppimisesta.

Kuvituskuva

Työharjoittelu on myös kieliharjoittelu

Ammatillinen kielitaito otetaan parhaiten haltuun työelämän viestintätilanteissa.

People gathered around a table and discussing.

Kielitehtäviä harjoittelun aikana

Täältä löydät vinkkejä hyviin kieliharjoittelutehtäviin.

Kuvituskuva

©2023 Eveliina Korpela, Metropolia AMK

Millaista kielitaitoa harjoittelupaikassa tarvitaan -materiaali. Vastuullinen kirjoittaja Eveliina Korpela. Lisensoitu CC-BY Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

 

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!