Blogi

Blogi

Kielibuustin blogikirjoituksissa käsitellään monipuolisesti kielen oppimista ja opetusta eri näkökulmista. Kirjoittajat ovat hankkeessa työskenteleviä tai sen ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kuvituskuva

Kielenoppimisen tarve kasvaa – näin Kielibuustin vaikutusta arvioitiin kyselyssä

Kielibuusti järjesti maalis-huhtikuussa 2024 kyselyn, jolla selvitettiin, miten Kielibuusti on tavoittanut korkeakoulujen toimijat.

Blogi
Ihminen katsomassa puhelintaan, tausta blurrattu. A person looking at their cellphone, blurry background.

Kielibuustin kielivinkit oppijan toimijuutta lisäämässä

Suomenopettajan yhtenä tärkeänä tavoitteena on kielen oppimisen ja harjoittelun lisääminen luokkahuoneen ulkopuolella. Kielivinkit ovat oiva työkalu mahdollistamaan suomen kielen harjoittelemista ja käyttämistä myös vapaa-ajalla.

Blogi
Kuva hoiva- ja hoitoalan työharjoittelun opiskelijan muistilistasta

Vuorovaikutus on avain ammatillisen kielitaidon kehittymiseen

Millaisia erityispiirteitä hoiva- ja hoito-alan työharjoitteluun liittyy S2-puhujan näkökulmasta?

Blogi
Hoitaja hymyilee potilaalle.

Kielitietoinen ohjaus maahanmuuttaneiden työllistymisen edistäjänä

Millainen rooli opinto- tai uraohjaajalla voi olla kielitaidon tukemisessa? Moni maahanmuuttanut tarvitsee apua konkreettisten keinojen ja mahdollisuuksien löytämisessä.

Blogi
Kaarina Murtola puhumassa mikrofoniin, ympärillä istuu muita kielibuustilaisia.

Suvi-verkostossa kukoistaa yhteistyön voima ja yhdessä tekemisen kulttuuri

Suvi-verkosto on aktiivisesti toimiva valtakunnallinen verkosto, johon kuuluu yli 200 suomen kielen ja viestinnän ammattikorkeakouluopettajaa. Mitkä seikat tekevät verkostotyöstä elinvoimaista ja mitä etua joukkovoimasta on?

Blogi
Lääkärin suomi -täydennyskoulutuksen osallistujia työskentelemässä luokkahuoneessa

Osallistujien kokemuksia uudesta kansainvälisten lääkärien koulutuksesta

Täydennyskoulutuksesta on monenlaista hyötyä, mutta pitkä laillistusprosessi voi lannistaa lääkärit.

Blogi
Nainen hoitajan työvaatteissa.

Kielitaidon tunnistamisella tuloksellisempaa rekrytointia – HUSissa kehitetään ratkaisuja kieltä oppivien hoitajien tueksi

Työvoimapulan vuoksi moni työnantaja on joutunut huomaamaan, että rekrytointikierrokset eivät tuota tulosta.

Blogi
A person is reading post-it-notes attached on the whiteboard.

Suomenopettajan sanaseinä

Opetusteknologia on viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyt ja yleistynyt niin, että opettajilla ei ole aikaa tutustua ja kokeilla kaikkea uutta.

Blogi
8 hymyilevää henkilöä seisomassa Tampereen Laukonsillalla, taustalla kaupunkimaisema

Voimaa ja vertaistukea suomen kielen yksityisopettajien verkostosta

Työskentelemme suomen kielen yksityisopettajina omien yritystemme kautta, Maiju vuodesta 2020 ja Mari vuodesta 2017. Työ suomen kielen opettaja-yrittäjänä voisi olla yksinäistä, mutta verkostoista saa voimaa, vertaistukea ja asiakkaita.

Blogi
Hymyilevät aikuiset keskustelevat kahvitauolla.

Millainen on kielitietoinen työyhteisö?

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, että kansainvälisten osaajien pitäminen Suomessa edellyttää työnantajilta ja työyhteisöiltä kielitietoisuutta (esim. YLE, Barona). Mitä kielitietoisuus sitten tarkoittaa?

Blogi
Ruudunkaappaus Zoom-puhelusta, jossa on 5 henkilöä mukana.

Kielibuusti tulevaisuuden S2-opettajien tukena ja työkalupakkina

Kielibuusti-piiri on verkossa syksyllä 2022 toiminut lukupiiri, joka on koonnut yhteen S2-opettajaksi opiskelevia Suomen eri yliopistoista.

Blogi
Uppslagen svensk-tysk ordbok. På uppslaget ligger ett förstoringsglas med tillhörande fodral.

Varför integrera sig på svenska i Finland?

Finlands regering har satt som mål att öka antalet internationella experter som flyttar till Finland eller stannar i Finland efter studier.

Blogg
Kuva on hotellin vastaanotosta. Kuvassa näkyvät asiakas ja vastaanottovirkailija. Virkailija katsoo kmameraan ja hymyilee.

Työtilannevideoita kuvaamassa – vinkkejä opetusvideoiden tekijöille

Videoiden kuvaaminen aidoissa työympäristöissä vaatii hyvää valmistautumista ja kärsivällisyyttä sekä kuvaustiimiltä että kuvauspaikan tarjoavalta työpaikalta.

Blogi
Opiskelija kahvilatyössä Laurea-ammattikorkeakoulun Café Beatissa.

Kielitaidon pohdiskelua ja harjoittelua Laureassa – kokemuksia kahvilatyöskentelypilotista

Saimme Kielibuusti-hankkeessa tehtäväksemme kehittää kansainvälisten matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden suomen kielen taitoa. Päädyimme suunnittelemaan pilotin, jossa opiskelijat pohtivat kielitaitonsa kehittymistä osana substanssiopintojaksoa.

Blogi
Henkilö istuu pöydän ääressä ja käyttää kannettavaa tietokonetta.

Mannertenvälistä vloggausta ja bloggausta Torontossa ja Helsingissä

Tässä blogitekstissä kerromme mannertenvälisestä suomen kielen opetuksesta Vlogataan ja blogataan Torontossa ja Helsingissä -projektissa (2016–2018). Keskitymme siihen, mikä projektissa oli opiskelijoiden ja kielen oppimisen kannalta antoisaa.

Blogi
Neljä opiskelijaa harjoittelemassa elvytystä nukella.

”Ilman riittävää kielitaitoa ei ole ammattitaitoa”

Yleislääkärin työssä kuunteleminen ja puhuminen ovat tärkeimmät työkalut. Ilman riittävää kielitaitoa ei pysty ymmärtämään potilaan näkökulmaa eikä perustelemaan potilaalle hoitoratkaisuja.

Blogi
Two persons are working at the table and writing post-it-notes.

Millaista suomen kielen koulutusta yliopistot tarjoavat kansainväliselle henkilöstölleen?

Kielibuusti kysyi kesällä 2022 suomalaisilta yliopistolta, millaista kotimaisten kielten opetusta ne järjestävät kansainväliselle henkilöstölle. Tavoitteena oli saada käsitys siitä, minkä tyyppisiä kotimaisten kielten kursseja henkilöstölle järjestetään.

Blogi
A person is using a laptop. There are study materials on the table and the person is sitting at the table.

Nytt självstudiematerial för Swedish-studerande

En av höstens nyheter är självstudiematerialet Swedish med Papegojan för R2-studerande. Det är ett öppet och kostnadsfritt material på nätet för att repetera eller studera svensk grammatik på egen hand.

Blogg
A person is using a laptop. A video conversation appears blurred on the laptop.

Nybörjarsvenska för internationella anställda: från Zoom till Luckan

Jag undervisade en grupp internationella anställda vid Helsingfors universitet på våren 2022. I denna artikel reflekterar jag kort hur kursboken, det övriga kursmaterialet och inlärningsmiljön påverkade inlärningsprocessen.

Blogg
Muistiinpanovälineitä pöydällä.

Suomen kieli - oma kokemukseni

Olen opiskellut suomea siitä lähtien, kun tulin Suomeen opiskelijaksi. Ensimmäinen kohtaaminen oli ruokakaupassa. Jos haluat ostaa hedelmiä ja vihanneksia, sinun täytyy tietää niiden nimet suomeksi. Niinpä opin ruoka-aineet hyvin nopeasti.

Blogi
Three persons are talking together.

Mikä sitouttaa yliopistolaisen? Kokemuksia henkilöstön suomen kielen kursseilta

Toteutimme Kielibuustissa lukuvuoden 2021–2022 aikana suomen ja ruotsin kursseja Helsingin yliopiston työntekijöille. Tässä blogitekstissä tarkastelemme sitä, mikä sitoutti kurssilaisia opiskeluun.

Blogi
Kaksi ihmistä istuu pöydän ääressä ja katsovat hymyillen eteenpäin. Pöydällä on tietokoneita.

Yliopisto-opiskelijat tarvitsevat puhekieltä

Tutkin tänä keväänä maisterintutkielmassani (Harjunpää 2022) Helsingin yliopistossa suomen kielen taitotasokursseja suorittavien opiskelijoiden suomen kielen oppimista.

Blogi
Kaksi opikelijaa kävelee käytävällä ja hymyilee.

Kielikummi avaa oven kieleen, kulttuuriin ja osallisuuden kokemukseen

Syksyllä 2021 käynnistettiin Kielibuusti-hankkeen innoittamana Metropolian kansainvälisille opiskelijoille kielikummitoimintaa.

Blogi
Kaksi opiskelijaa tulossa alas portaita.

Kansainvälisten osaajien polut, koulutusyhteistyön polut

Kansainvälisille osaajille pitää tarjota apua ja tukea, jotta heidän kotoutumisensa Suomeen olisi mahdollisimman sujuvaa ja he sitoutuisivat uuteen kotimaahansa. Tärkeässä roolissa on kotimaisten kielten taito - ja yhteistyö eri tahojen välillä.

Blogi
Kolme henkilöä keskustelee käytävällä.

Kuka on kansainvälinen opiskelija, kansainvälinen osaaja?

Kansainvälinen opiskelija lienee käännös englannin ilmauksesta, ja se on puolestaan lyhentynyt käytössä ehkä liian pitkältä tuntuneesta internationally mobile student -ilmauksesta.

Blogi
Opiskelija jolla on puhelin kädessä ja kuulokkeet päässä istuu pöydän ääressä.

5 + 2 sovellusta edistyneemmille suomen kielen opiskelijoille

Internet tarjoaa suomen kielen opiskelijoille paljon monipuolista materiaalia opiskelun tueksi. Netistä löytyy sekä harjoituksia, pelejä, videoita että itseopiskeluun tarkoitettuja kokonaisia kursseja. Ei muuta kuin valitsemaan ja nauttimaan!

Blogi
Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja. Hänellä on kädessä muistivihko ja kynä.

Digitaalinen kielimaailmamme

Osallistuin joulukuussa Aulangolla järjestetyille ITK-päiville. Päivät ovat Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma, jota on järjestetty jo 30 vuotta. 30 vuotta on pitkä aika digipedagogiikan historiassa.

Blogi
Kaksi naista istuu pöydän ääressä, ja toinen heistä puhuu. Pöydällä on kaksi tietokonetta.

"Kollegat, apua!" - mikä opettajia puhututtaa?

Kiperän kysymyksen kohdalla kätevintä on kääntyä opettajakollegan puoleen. Mutta millaisiin kysymyksiin opettajat etsivät vastauksia?

Blogi
Hands are holding a pen. There are post-it-notes attached on the whiteboard.

Kansainvälisten lääkäreiden uusittu täydennyskoulutus käynnistyy

Kuinka saada kansainväliset lääkärit töihin Suomessa – suomen kielellä? Lääkärin suomi -koulutuksen suomen kielen opettajat kertovat hankkeesta, sen tavoitteista, ja mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt.

Blogi
Kaksi koiraa kohtaavat kadulla.

Koiran kanssa kiinni kieleen ja osallisuuteen!

Moni maahanmuuttaja haluaisi päästä käyttämään suomea kielikurssien ulkopuolella ja harmittelee, ettei oikein pääse tutustumaan suomalaisiin, vaikka Suomessa asuukin.

Blogi
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!