Nytt självstudiematerial för Swedish-studerande

En av höstens nyheter är självstudiematerialet Swedish med Papegojan för R2-studerande. Det är ett öppet och kostnadsfritt material på nätet för att repetera eller studera svensk grammatik på egen hand.
A person is using a laptop. There are study materials on the table and the person is sitting at the table.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålls.

Swedish med Papegojan är riktad till alla med svenska som främmande språk som vill repetera eller studera svensk grammatik på egen hand men inte kan använda sig av finska som stödspråk. Sidan lämpar sig både som självstudiematerial och som stödmaterial för lärare som undervisar i svenska som främmande språk åt andra än finskspråkiga.

Skärmdump av Swedish med Papegojans ingångssida med välkomsttext och meny.
Bild: Skärmdump av Swedish med Papegojans ingångssida.

Författarna bakom är FM Carola Rewell-Heikkinen och FM Saila Korvenranta från Språkcentrum vid Helsingfors universitet. Swedish med Papegojan är en tillämpad översättning till engelska från den finskspråkiga versionen Papegojan. Översättningen och tillämpningen är gjord av FM Lasse Ehrnrooth som nuförtiden jobbar vid Konstuniversitetet.

Nätsidan innehåller övningar och korta teoriavsnitt. Övningarna består av allmänna ord och uttryck men också terminologi som kan vara nyttig för högskolestuderanden. Sidan är inte i första hand övningsmaterial inför studentskrivningar, utan för en bredare publik.  

Nivån rör sig kring A2-B1, men övningarna är inte kategoriserade enligt nivå. Vissa övningar kan kräva högre språkkunskaper än andra. Även studenter med avancerade språkkunskaper kan ha nytta av att repetera mer grundläggande grammatik.

Låg tröskel och omfattande innehåll

För att repetera svensk grammatik på Swedish med Papegojan behöver du varken skapa ett användarkonto eller logga in på något annat sätt. Nätsidan är öppen och håller därmed tröskeln för att börja öva låg.

Sidans språk är svenska med engelska som stöd. Rubrikerna är tvåspråkiga och instruktionerna ges på engelska men vokabulären i uppgifterna är inte översatt.

Det finns olika avsnitt med respektive flikar: substantiv, genitiv, adjektiv, pronomen, verb, prepositioner och ordföljd. Alla avsnitt har en teoridel där du kan vid behov repetera grammatiken innan du börjar göra övningarna. Avsnitten har rullgardinsmenyer där du väljer vilken övning du vill göra. Du kan göra en, fler eller alla, i vilken ordning du vill.

När du fyllt i en övning kan du trycka på knappen “Kolla” och då rättar sidan sina svar. Rätta svar markeras med grönt och fel svar med rött. Genom att trycka på knappen med ett öga får du se rätta svaren för dem som du svarade fel på. Du kan välja att försöka på nytt eller gå vidare till en annan övning via rullgardinsmenyn.

Övningstest och tips för vidare självstudier

Utöver avsnitten finns det fyra mer heltäckande “test” som är längre än de vanliga övningarna och innehåller uppgifter från de olika avsnitten. Två av dem är repetitionstest med blandade uppgifter och de två andra är test med endast översättningsuppgifter.

Det finns även en flik med nyttiga länkar till nätordböcker, media som till exempel Yle Nyheter på lätt svenska samt andra nätsidor med självstudiematerial.

Om du har feedback eller kommentarer om Swedish med Papegojan kan du skicka din respons via ett formulär. Den hittar du genom att klicka på fliken “Kontakt” längst till höger.

Det är viktigt med kostnadsfritt, lättillgängligt och omfattande självstudiematerial på nätet. Vi är glada över att Swedish med Papegojan nu har publicerats och finns tillgänglig för alla intresserade och behövande. Välkomna till att studera och repetera svensk grammatik med Papegojan!

Adressen till Swedish med Papegojan:
https://sites.google.com/view/swedish-med-papegojan/framsidan?authuser=0

Skribenten(er)

Skribenten är magister i finsk-ugriska språk och arbetar i Språkboost med R2-frågor.

Läs mera om bloggens redaktion.
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!