Bloggens redaktion

I Språkboosts blogg publicerar vi texter på finska, svenska och engelska som tangerar undervisning av internationella experter i inhemska språk och om samtligas inlärningsprocesser. En del av skribenterna arbetar inom projektet och andra kan vara utomstående experter. Språkboosts blogg har en redaktion som ansvarar för att innehållet är lämpligt samt för att redigera och publicera innehållet. Bloggens kontaktperson är Helsingfors universitets projektkoordinator Anna Sundqvist.

Redaktionen:

Anna Sundqvist  
Kaisa Oikarinen  
Sanni Heinzmann  
Lari Kotilainen  
Emmi Pollari  
Taija Udd  
Johanna Komppa  
Salla Kurhila  
Jyrki Kalliokoski

Det är tillåtet att länka till Språkboosts blogg och dess texter på andra webbplatser. Det är också tillåtet att citera delar av texterna på de villkor att man uppger källan. I källhänvisningen eller i källförteckningen ska man ange skribenternas namn, blogginläggets titel, länk till bloggen samt datum för hänvisningen. Språkboost förbehåller rättigheterna till bilder och grafiskt material och de får inte användas utan tillstånd.  

Språkboost har rätt att använda blogginläggen för kommunikation, marknadsföring och publiceringsverksamhet på alla plattformar och i alla tjänster.  

Skribenten behåller upphovsrätten och bär ansvar över att upphovsrätten för eventuellt bruk av annat material är i skick. Skribenten ansvarar för att inlägget inte innehåller sådant material av en tredje part som vid publicering skulle skada tredje parten i fråga. Upphovsrätten gäller även om det inte finns en explicit copyright-stämpling.  

Språkboost förbehåller rättigheten att uppdatera och komplettera bruksvillkoren vid behov.

Om du är intresserad av att skriva ett inlägg eller vill veta mera kan du skriva till kielibuusti-info@helsinki.fi.  

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!