Nybörjarsvenska för internationella anställda: från Zoom till Luckan

Jag undervisade en grupp internationella anställda vid Helsingfors universitet på våren 2022. Det var den förstå gången som jag undervisade svenska för nybörjare med engelska som stödspråk. I denna artikel reflekterar jag kort hur kursboken, det övriga kursmaterialet och inlärningsmiljön påverkade inlärningsprocessen. Jag ska spegla det som jag upplev mot det som kursdeltagarna tänkte.
A person is using a laptop. A video conversation appears blurred on the laptop.
Foto: Rainer Paananen. Alla rättigheter förbehålls.

Kursboken som användes på kursen var den rikssvenska Rivstart och i både övningsboken och textboken det huvudsakliga språket är svenska. Grammatik och andra metatexter om språk är skrivna på svenska. Det övriga kursmaterialet innehöll både svenska och engelska. Några studenter påpekade i sin kursrespons (n = 6) att Rivstart kunde ha varit mera integrerad till våra gemensamma Zoom lektioner som varade en timme per gång. På våra gemensamma Zoom-pass utnyttjade jag mest Rivstarts textbok som hade bra muntliga övningar och bestämde att studenterna gör skriftliga övningar huvudsakligen som hemuppgift.  Det som var tidskrävande var att några deltagare hade äldre versioner av Rivstart än de andra. Fast läraren hade stödmaterialet till båda versionerna av Rivstart så hade kursdeltagarna lite svårigheter att hitta samma uppgiftssida i breakout-rum. Några ord och uttryck gällande kollektivtrafik var föråldrade och vissa uttalsregler saknade finlandssvenska synvinklar men annars lämpade kursböckerna sig fint för en nybörjarkurs. Största delen av ordförrådet och teman i Rivstart var relevanta enligt studentresponsen.

Det övriga materialet på kursen bestod av t.ex. korta diktamen, videor med centrala grammatiska begrepp eller ordförråd och tips gällande språkinlärning utanför klassrummet. Det som gladde mig i kursresponsen var att en studerande hade börjat delta Luckans kaféträffar regelbundet och hade skapat nya kontakter. Informationen om dessa träffar var på kursens Moodle-sida på engelska och jag bestämde att beskriva aktiviteten och Luckan som organisation på engelska på vår Zoom-träff. Det kändes effektivt eftersom jag ville påverka deltagarnas känslor och motivera dem att delta.

Luckans Facebook-sida (skärmdump).
Bild: Luckans Facebook-sida (skärmdump).

Moodle fungerade relativt bra som en inlärningsplattform för distansundervisning. En diskussionskedja var speciellt glädjande med tips från studerande. En i gruppen hade till exempel skaffat eller lånat Mauri Kunnas Hundarnas historiebok: Finland, en del av Sverige och rekommenderat denna bok för andra i gruppen.

Mauri Kunnas bok
Bild: Artemis Filippou.

Jag uppmuntrade kursdeltagarna att skapa sin egen WhatsApp-grupp för att de skulle kunna plugga svenska tillsammans antingen på distans eller i något lämpligt ställe. Detta var enligt min mening centralt för att engagera studeranden både att utföra kursen till slut och att fortsätta sin språkinlärning tillsammans med andra i samma situation. I eftertanke borde WhatsApp möjligheten lyftas fram ännu tidigare och starkare på en nybörjarkurs i Swedish.

Allt som allt de internationella anställda på kursen gav konstruktiv och positiv respons och önskade att de gemensamma Zoom-lektionerna skulle ha varat över en timme. Det mest positiva i responsen var att alla förutom en kursdeltagare skrev explicit att de vill fortsätta studera svenska.

Skribenten(er)

Skribenten jobbade i Språkboosts Swedish-arbetsgrupp och är nuförtiden lektor i engelska och svenska vid Konstuniversitetet.

Läs mera om bloggens redaktion.
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!