Suvi-verkostossa kukoistaa yhteistyön voima ja yhdessä tekemisen kulttuuri

Suvi-verkosto on aktiivisesti toimiva valtakunnallinen verkosto, johon kuuluu yli 200 suomen kielen ja viestinnän ammattikorkeakouluopettajaa. Verkoston toimintaa koordinoi Suvi-työryhmä. Tässä tekstissä pohdiskelen esimerkkien kautta, mitkä seikat tekevät verkostotyöstä elinvoimaista ja mitä etua joukkovoimasta on.
Kaarina Murtola puhumassa mikrofoniin, ympärillä istuu muita kielibuustilaisia.
Suvi-työryhmän puheenjohtaja Kaarina Murtola puhumassa Kielibuustin tapahtumassa kesällä 2022. Kuva: Anni Hanén. Kaikki oikeudet pidätetään.


Vahvat juuret kantavat     

Mediasuhteiden hoitamisen tunnetun säännön mukaan suhteet pitää luoda ennen kuin niitä tarvitaan. Sama pätee verkostotyöhön. Siksi olemme erittäin kiitollisia niille kollegoillemme, jotka ymmärsivät verkostotyön tärkeyden aikana, jolloin ammattikorkeakoulu oli nipin napin kouluikäinen. 

Tuolloin pieni ryhmä kollegoita päätti kokoontua pohtimaan, miten suomen kielen ja viestinnän ammattikorkeakouluopetusta pitäisi kehittää. Näille juurille Suvi-verkosto on kasvanut vuosien saatossa valtakunnallisesti toimivaksi aktiiviseksi verkostoksi.

Valttikorttina valtakunnallisuus

Verkostoitumisen keskeinen etu ja kirittäjä on työskentely yhdessä sovittujen tehtävien, tavoitteiden ja teemojen eteen. Vakiintuneiden toimintatapojen ja viestintäkanavien ansiosta pystymme hyödyntämään joukkovoimaa, kykenemme edistämään yhteisiä asioita ja ehdimme reagoida myös äkillisiin tilanteisiin. 
Esimerkiksi huhtikuussa Suvi-opettajat ennättivät kevätkiireiden keskellä osallistua Tiina Onikki-Rantajääskön selvitykseen suomen kielen yhteiskunnallisesta asemasta. Tämä todistaa, että ihmiset haluavat jopa aikapaineissa venyä ja kantaa kortensa kekoon, koska asia koetaan tärkeäksi ja verkosto mahdollistaa sen tehokkaan edistämisen tiukallakin aikataululla.

Suvi-verkostossa on jäseniä kaikista ammattikorkeakouluista, mikä on merkittävä etu sekä tiedonkeruussa että -jakamisessa. Saamme nopeasti kerättyä ja jaettua valtakunnallista tietoa. Tulosten perusteella voimme suunnata paremmin toimintaamme ja muodostaa laajempia kantoja vireillä oleviin asioihin. 

Viime vuosina on kartoitettu mm. viestinnän opetusta ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa (2021) ja kypsyysnäytekäytänteitä (2022). Molempien kyselyjen tulokset osoittivat, että niin viestinnän opetuksessa yamk-tutkinnoissa kuin kypsyysnäytekäytänteissäkin on huomattavia vaihteluita eri ammattikorkeakouluissa. 

Hyödynsimme näiden kyselyjen tuloksia mm. ammattikorkeakoulun kielten ja viestinnän opetuksen käytäntösuositusten (2023) päivityksessä ja toivomme, että käytänteet yhtenäistyisivät suositusten ansiosta. Kirjaviin käytänteisiin voisivat tuoda yhtenäisyyttä niin ikään Arenen (2022) suositukset, jossa määritellään ammattikorkeakoulututkintojen valmistuvan opiskelijan yhteiset kompetenssit. 

Yhdessä osaa enemmän     

Verkostotyöskentely kasvattaa ja syventää verkoston kokonaisosaamista ja saa aikaa harkitumpia päätöksiä. Verkostossa myös luottamus toisten osaamista kohtaan kasvaa. Kukaan ei ole kaikkien asioiden asiantuntija, eikä tarvitsekaan olla, mikä on inhimillistä. 

Käytäntö on osoittanut, että verkostolaisten joukosta löytyy aina joku, joka on seurannut perusteellisemmin jotakin tiettyä suomen kielen osa-aluetta, kuten viranomaispäätöksiä, suomi toisena kielenä -opetusta, tutkimus-, johtamis- tai someviestintää. Tällöin voi jättää asioita kokeneimpiin käsiin.  

Yhdessä uskaltaa rohkeammin    

Verkostona rohkenemme tarttua herkemmin myös monimutkaisempiin asioihin sekä luoda ja visioida aivan uutta. Yhteisvoimin uskallamme tavoitella ja tehdä asioita, joiden hoitamiseen ei kenenkään yksittäisen henkilön aika tai voimat riittäisi. 

Erinomainen esimerkki Suvi-verkoston yhteistyön tarmosta on tulevaisuuden visiointiprosessi, jossa loimme yhdessä toimintamme pohjaksi tulevaisuuden kuvaa, jolle voisimme opetusta perustaa. Valmiina kuvana visio 2030 näyttää helpolta, mutta sen rakentaminen edellytti yli kaksivuotista (2019–2021), monivaiheista työskentelyä ja tiivistä kommunikaatiota verkostossa. 

Yhdessä vaikuttaa laajemmin 

Aktiivinenkin verkosto tarvitsee yhteistyökumppaneita. Omaa toimintaa tukevien kumppaneiden kanssa voi vaikuttaa vielä laajemmin kielen opetukseen, jolloin hyödyt moninkertaistuvat. Vakiintuneiden kumppaneiden lisäksi hedelmällisiä yhteistyön muotoja ovat hankkeet, kuten Digijoujou ja Kielibuusti.

Suvi-verkoston tärkein kumppani on Asiantuntijatiimi ja sen taustaorganisaatio, Vastuuopettajaverkosto. Kesäkuussa julkaistiin viimeisimmän yhteistyön tulokset, opetuksen käytäntösuositukset, joihin Suvi-opettajat toivat oman asiantuntemuksensa. 

Muita hyödyllisiä verkostoja meille ovat Kieliverkosto ja Proflang. Ensin mainittu tuo väylän valtakunnalliseen päätöksentekoon, jälkimmäinen laajentaa käsityksiämme työelämän tarpeista. Kotuksen kanssa olemme voineet vaikuttaa sähköisten lähteiden valtakunnalliseen ohjeeseen. 

Verkostoituminen kollegoiden kanssa kannattaa, sillä yhdessä tekeminen rikastuttaa asiantuntijatyötä. Kielten ja viestinnän opettajille on verkostoitumiseen hyviä vaihtoehtoja. Voit tutustua Suvi-verkoston toimintaan sekä seurata kuulumisiamme verkkosivuillamme.

Kirjoittaja(t)

Suvi-työryhmän puheenjohtaja Kaarina Murtola työskentelee Laurea-ammattikorkeakoulussa viestinnän lehtorina ja projektipäällikkönä Kielibuustissa. Lisätietoja Suvi-verkostosta suviverkosto.wordpress.com ja Laurean Kielibuustista kaarina.murtola@laurea.fi 

Lue lisää blogin toimituskunnasta ja käyttöehdoista
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!