Mitä on ammatillinen kielitaito

Ammattikieltä ei opita itsestään työssä, vaan kielenoppiminen vaatii harjoittelupaikalta ja työyhteisöltä panostusta.
Two persons are working at the table and writing post-it-notes.
Kuva: Rainer Paananen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kuusi faktaa ammatillisesta kielitaidosta

 1. Ammatillinen kielitaito tarkoittaa sitä, että työntekijä selviytyy oman alansa työtehtävissä, ymmärtää ammatissaan käytettävää kieltä ja osaa itse käyttää kieltä tarkoituksenmukaisesti työpaikallaan.
 2. Ammatilliseen kielitaitoon ei kuulu vain ammatin erityissanasto, vaan se sisältää toiminnallisen kielitaidon: työntekijä osaa käyttää tarkoituksenmukaista kieltä eri tilanteissa, hän osaa valita oikean sävyn ja oikeat sanat eri tilanteisiin. Ammattilainen osaa siis mukauttaa kieltään vastaanottajan, tilanteen ja viestintäkanavan mukaan.
 3. Ammatillista kieltä ei kuule kielikursseilla eikä sitä siksi voi oppia vain kursseilla, vaan opiskelijan on päästävä mukaan työelämään ja työharjoitteluihin, niin että hän kuulee ja näkee, miten ammattilaiset toimivat autenttisissa vuorovaikutustilanteissa.
 4. Koska sujuva ammatillinen kielitaito opitaan vasta työelämässä, kansainväliseltä työntekijältä tai opiskelijalta ei voi heti vaatia erinomaista ammattikielen hallintaa. Suullisissa tehtävissä kohtalaisen sujuva ja luonteva ammattikieli saavutetaan yleensä 1–2 vuoden oman alan työkokemuksen myötä (ks. esim. Seilonen ym. 2016). Kirjallisen ammatillisen kielitaidon oppimiseen vaaditaan vielä useampia vuosia.
 5. Ammattikieltä ei opita itsestään työssä, vaan kielenoppiminen vaatii harjoittelupaikalta ja työyhteisöltä panostusta. Esimerkiksi Ruotsissa hoitoalalle kehitetty kielimentorointimalli (Lyft språket på jobbet) antaa hyviä työkaluja kielituen suunnitteluun. Näiltä Kielibuustin verkkosivuilta voi myös hakea vinkkejä siihen, miten ohjaajat, esihenkilöt ja työyhteisö voivat tukea kielenoppijaa ammatillisen kielitaidon kehittämisessä.
 6. Usein myös englanninkielisillä työpaikoilla, joissa ei vaadita suomen kielen taitoa, työntekijät silti kuulevat suomea epävirallisissa tilanteissa, esimerkiksi kahvihuoneessa tai kokousten alussa. Olisi tärkeää, että työntekijät pystyisivät osallistumaan epäviralliseen vuorovaikutukseen suomeksi, sillä small talk rakentaa ihmisen välisiä suhteita ja ylläpitää hyvää ilmapiiriä. Vähäinenkin suomen kielen taito auttaa kansainvälistä opiskelijaa ja työntekijää arjen tilanteissa ja työpaikan epämuodollisissa kohtaamisissa. Suomen kielen ymmärtäminen vahvistaa osallisuuden kokemusta ja auttaa integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ammatillinen kielitaito vaihtelee eri aloilla

Se, millaiset toiminnat ja tilanteet ovat ammatillisen kielitaidon kannalta keskeisiä, vaihtelevat alan, ammatin ja työpaikan mukaan. Korkeakoulusta valmistuvat työllistyvät usein tehtäviin, joissa on paljon tiedon tuottamista ja käsittelyä, esimerkiksi tekstien lukemista ja kirjoittamista. Monet ammatit, joissa on mukana asiakaspalvelua, tiimityötä ja verkostoitumista, vaativat vahvaa kielellistä osaamista ja vuorovaikutustaitoja.

Sosiaali- ja terveysalan ammateissa kohtaamistaidot ovat tärkeitä, lisäksi vaaditaan "riittävää suullista ja kirjallista kielitaitoa". Jotta opiskelija saisi valmistuttuaan oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattilaisena, hänen täytyy osoittaa Valviralle, että on hankkinut suomen kielen taidon.

Joillakin aloilla viestintätilanteet voivat olla hyvin rajattuja, jolloin ammatillisen kielitaidon voi saavuttaa opiskelemalla juuri noihin viestintätilanteisiin liittyvää vuorovaikutusta, ilmaisutapaa, sanastoa ja tyyliä.

Lue lisää

Ks. myös

 • Kielitaidon tasojen kuvausasteikko. Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.
   

Materiaalia kielenoppimisesta

Tutustu myös

Miten ohjaan kielitietoisesti

Kielitietoinen ohjaus ja opetus tehdään yhteistyössä.

Työharjoittelu on myös kieliharjoittelu

Ammatillinen kielitaito otetaan parhaiten haltuun työelämän viestintätilanteissa.

Millaista kielitaitoa harjoittelupaikassa tarvitaan

Erilaisissa työpaikoissa tarvitaan erilaista kielitaitoa. Harjoittelupaikoilla olisi tärkeä pohtia tehtävien vaatimaa kielitaitoa etukäteen.

©2023 Eveliina Korpela, Metropolia AMK

 

Ammatillinen kielitaito -sivusto. Vastuullinen kirjoittaja Eveliina Korpela. Lisensoitu CC-BY Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

 • Julkaistu
 • Päivitetty:
Jaa
URL copied!