Tee kielenoppimissuunnitelma (Kieli-HOPS)

Kieli-HOPS on väline, jonka avulla kotimaisten kielten osaaminen voidaan ottaa puheeksi osana opintojen ja työuran suunnittelua. Kieli-HOPSin kysymysten avulla opiskelija voi pohtia ja asettaa tavoitteita suomen/ruotsin kielen oppimiselle – joko itsenäisesti tai opettajien kanssa keskustellen. Keskeisintä on, että opiskelija tulee tietoiseksi kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä, jos/kun hän haluaa työllistyä Suomeen.

Kieli-HOPS on siis kielenoppijalle työkalu kielitaidon ja siihen liittyvien tavoitteiden käsittelyyn sekä opettajille ja ohjaajille keino ottaa kielitaito puheeksi. Kieli-HOPS on julkaistu alun perin vuonna 2022 korkeakoulujen englanninkielisten tutkintojen ja kansainvälisten opiskelijoiden tueksi, mutta sittemmin sitä on hyödynnetty myös suomenkielisissä tutkinnoissa opiskelevien uraohjauksessa.
Two persons talking and looking at the screen of a mobile phone.
Kuva: Rainer Paananen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tulostettavat materiaalit 

Opiskelijan kieli-HOPS

Opiskelijan kieli-HOPS sisältää dokumentin, joka opiskelijan on tarkoitus pohtia ja täyttää  itsenäisesti ennen opintoja ohjaavaa keskustelua. Dokumenttiin vastaaminen vie 5-10 minuuttia.

Ohjaajan ohjeet

Ohjaajan ohjeet sisältää ohjaavalle opettajalle ja muille opiskelijan ohjaukseen osallistuville ohjeita siihen, miten ottaa kotimaisten kielten opiskelu puheeksi opiskelijan kanssa.

Lisämateriaalia

Lisäksi Lisämateriaalia-dokumenteissa on saatavissa esim. ryhmäkeskustelujen pohjaksi lisäkysymyksiä ja toimintavinkkejä, joiden avulla voidaan käsitellä kielitaitoon ja kieliin liittyviä mielikuvia ja miettiä (kotimaisten) kielten osaamisen merkitystä tulevalla työuralla.

Kieli-HOPSista julkaistua

Asikainen, T. & Komppa, J. 2023. Kieli-HOPS tueksi korkeakouluopiskelijan urasuunnitteluun ja opinto-ohjaukseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2023/kieli-hops-tueksi-korkeakouluopiskelijan-urasuunnitteluun-ja-opinto-ohjaukseen

Jäppinen, T. & Kokkonen, A.-R. 2022. Pohja kielitietoiselle työelämälle luodaan jo opintojen aikana. eSignals. Saatavilla https://esignals.fi/kategoria/opiskelu/pohja-kielitietoiselle-tyoelamalle-luodaan-jo-opintojen-aikana/#93c4a1b0

Tutustu myös näihin

Kieli-HOPS auttaa kannustamaan kotimaisten kielten oppimisessa

Kati Järvinen Helsingin yliopistosta pitää Kielibuusti-hankkeen kieli-HOPSia hyvänä tapana ottaa kielitaito puheeksi kansainvälisten osaajien kanssa.

Kati Järvinen

Kielitietoinen ohjaus maahanmuuttaneiden työllistymisen edistäjänä

Millainen rooli opinto- tai uraohjaajalla voi olla kielitaidon tukemisessa? Moni maahanmuuttanut tarvitsee apua konkreettisten keinojen ja mahdollisuuksien löytämisessä.

Hoitaja hymyilee potilaalle.

S2-kielipolkumalli tukee opiskelijan kielenoppimista

S2-kielipolkumalli tukee opetussunnitelmien kehittämistä ja kieliopintojen suunnittelua.

Kaksi opikelijaa kävelee käytävällä ja hymyilee.

Kielibuustausta korkeakoulussa – tapausesimerkki

Korkeakoulujen täytyy panostaa kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen oppimiseen. Lue lisää täältä!

Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!