Kieli-HOPS auttaa kannustamaan kotimaisten kielten oppimisessa

Kati Järvinen Helsingin yliopistosta pitää Kielibuusti-hankkeen kieli-HOPSia hyvänä tapana ottaa kielitaito puheeksi kansainvälisten osaajien kanssa.
Kati Järvinen
Kati Järvinen. Kuva: Lyyra Virtanen. Kaikki oikeudet pidätetään.

– Kansainvälisten osaajien kotimaisten kielten oppiminen vaatii tietysti yksilön panostamista opiskeluun, mutta myös vastuunottoa ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken, sanoo Kati Järvinen.

Järvinen työskentelee projektisuunnittelijana Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalveluissa. Hänen työhönsä kuuluu neuvoa kasvatustieteellisen tiedekunnan erillisopiskelijoita, jotka ovat suorittaneet ulkomailla tutkintonsa ja haluavat saada opettajan pätevyyden Suomessa.

– Joskus huomaa, että ajatellaan, että kielitaidon pitäisi olla täydellinen jo ennen kuin voi päästä suorittamaan täydentäviä opintoja tai työllistyä. Kieli ja vuorovaikutus ovat olennaisia tekijöitä laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa ja toki opiskelijalla pitää olla riittävä kielitaito, jotta selviää suomenkielisistä opinnoista, mutta pitääkö kielitaidon olla täydellinen? Tämä nousee usein esiin, kertoo Järvinen kohtaamisistaan opiskelijoiden kanssa.

Kielitaito karttuu opintojen aikana kielikurssien lisäksi muissakin paikoissa, joissa opittavaa kieltä pääsee käyttämään, Järvinen muistuttaa.

Miten puhua kielitaidosta?

Muutkin kuin kielenopettajat voivat ottaa kielitaidon puheeksi ja ohjata opiskelijaa asettamaan tavoitteita kielenoppimiselleen. Tähän tarkoitukseen Järvinen on työssään käyttänyt Kielibuusti-hankkeessa luotua kieli-HOPS-työkalua.

– Otin valmiista pohjasta ne kysymykset, jotka olivat olennaisia juuri tämän kohderyhmän kanssa. Vein ne sähköiseen muotoon ja lähetin linkin opiskelijoille, jotka vastasivat kysymyksiin etukäteen ennen tapaamistamme.

Kieli-HOPS auttoi Järvistä haarukoimaan, mille suomen kielen kurssille hänen kannattaisi ohjata opiskelijat, ja se oli osaltaan avuksi myös muiden opiskelutavoitteiden pohtimisessa.

– Se oli hyvä ja helppo tapa ottaa asia puheeksi. Vaikka kysymykset liittyvät kieleen, niin opiskelija alkoi kieleen liittyvien tavoitteiden lisäksi kertoa muistakin tavoitteistaan, minkälaista työuraa he havittelevat.

Järvinen on kokenut kieli-HOPSin toimivaksi osaksi ohjaustapaamisiaan ja aikoo jatkossakin käyttää sitä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Myös opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä työkaluun.

– Se teki opiskelijalle itselleenkin näkyväksi sitä, että kielitaito on erottamaton osa pätevöitymistä.

Haastatellut ja kirjoittanut Lyyra Virtanen.

Tutustu myös

Tee kielenoppimissuunnitelma (Kieli-HOPS)

Ota suomen osaaminen puheeksi ohjaamistilanteissa.

Kuvituskuva

Kielitietoinen ohjaus maahanmuuttaneiden työllistymisen edistäjänä

Millainen rooli opinto- tai uraohjaajalla voi olla kielitaidon tukemisessa? Moni maahanmuuttanut tarvitsee apua konkreettisten keinojen ja mahdollisuuksien löytämisessä.

Hoitaja hymyilee potilaalle.

Suunnitelmallisuus on avain suomen kielen oppimiseen - tukena kieli-HOPS, Kielibuustia 2/5 - Hiiltä ja timanttia (external link)

Suunnitelmalisuus ja henkilökohtaistaminen ovat avaimet kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen oppimiselle. Tueksi opiskelijoiden ohjaamiseen on Kielibuustia-hankkeessa kehitetty kieli-HOPS.

Kädet. Oikeassa on puolukoita ja vasemmassa mustikoita.
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!