Kielibuustausta korkeakoulussa – tapausesimerkki

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän kasvu johtaa siihen, että korkeakoulujen täytyy suunnitella suomen kielen opetusta ja kielenoppimisen tukea uudesta näkökulmasta. Tässä esimerkki siitä, miten Metropoliassa on lähdetty kehittämään kielenoppimista.
Hands are holding a pen and there's a notebook on the table.
Kuva: Rainer Paananen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tutustu Metropolian S2-opettajien lausuntoon ja S2-kielipolkumalliin 

Metropolian S2-opettajat esittävät lausunnossaan (ks. alla) perusperiaatteet siitä, miten opiskelijalla olisi mahdollisuus saavuttaa riittävä suomen kielen taito osana englanninkielisiä tutkinto-opintojaan. Lisäksi mallissa kerrotaan, millaisia rakenteellisia muutoksia tutkintojen opetussuunnitelmiin kielitaidon haltuunotto vaatii. Lausunto on koostettu SIMHE-jatkokehityshankkeessa (2019–2021) kehitetyn uraohjauksen ja suomen kielen mallin pohjalta. Ks. myös alla oleva tiivistelmä S2-kielipolkumallista. 

Miten S2-kielipolkumallia toteutetaan käytännössä

S2-kielipolkumallia esitellään tarkemmin Kielibuustin portaalissa, mutta voit lukea mallin toteuttamisesta myös Metropolian Hiiltä ja timanttia -blogissa Kielibuusti-sarjasta. 

Lähteä vai jäädä? – kielen oppimisen tukeminen edistää opiskelijan kotoutumista, Kielibuustia 1/5

Blogipostaukseksessa tarkastellaan, miten opiskelija voisi hankkia ammatillisen suomen kielen taidon osana englanninkielisiä opintojaan. Suomen kielen taito on monilla aloilla Suomeen työllistymisen edellytys.

Image from remote site: blogit.metropolia.fi

Suunnitelmallisuus on avain suomen kielen oppimiseen - tukena kieli-HOPS, Kielibuustia 2/5 - Hiiltä ja timanttia

Suunnitelmalisuus ja henkilökohtaistaminen ovat avaimet kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen oppimiselle. Tueksi opiskelijoiden ohjaamiseen on Kielibuustia-hankkeessa kehitetty kieli-HOPS.

Kädet. Oikeassa on puolukoita ja vasemmassa mustikoita.

Kielituettu työharjoittelu on kielenoppimisen momentum, Kielibuustia 3/5

Blogitekstissä tarkastellaan kansainvälisen opiskelijan työharjoittelua ja työyhteisön roolia kielenoppimisessa. Lähtökohtana on, että opiskelija tarvitsee kielenoppimiseen työyhteisön tuen.

Kirjasto jossa on ihmisiä työskentelemässä tietokoneilla.

Kielibuustattu opetussuunnitelma: Degree Programme in Social Services

Metropolian englanninkielinen tutkinto-ohjelma (Degree Programme in Social Services) kielibuustasi S2-opettajien lausunnon pohjalta oman opetussuunnitelmansa ensimmäisenä Suomessa: opetussuunnitelma mahdollistaa kansainväliselle opiskelijalle 20 op suomen kielen kursseja, lisäksi tutkintoon kuuluu kielituettuja työharjoitteluita suomenkielisissä työympäristöissä. Työharjoittelut nimettiin Työ- ja kieliharjoitteluiksi (Workplacement and language internship), ja niiden tavoitteisiin lisättiin myös kielitavoitteet (A1 - C2) opiskelijan lähtötaitotason mukaan. 

Tutkintoon sisältyy myös Kielitietoisen ja yhdenvertaisen ohjaamisen opintojakso (5 op) niille, joilla on jo suomen kielen erinomainen taito. Suomen kieltä jo osaavia opiskelijoita hyödynnetään pariharjoitteluissa kielimentoreina. 

Degree Programme in Social Services (new curricula 2023 - 2024)

Tutustu myös näihin

S2-kielipolkumalli tukee opiskelijan kielenoppimista

S2-kielipolkumalli tukee opetussunnitelmien kehittämistä ja kieliopintojen suunnittelua.

Kieli-HOPS auttaa kannustamaan kotimaisten kielten oppimisessa

Kati Järvinen Helsingin yliopistosta pitää Kielibuusti-hankkeen kieli-HOPSia hyvänä tapana ottaa kielitaito puheeksi kansainvälisten osaajien kanssa.

Kielikummi tukee korkeakouluopiskelijaa

Kielikummi tukee suomen opinnoissa ja arjen tilanteissa

Suunnitelmallisuus on avain suomen kielen oppimiseen - tukena kieli-HOPS, Kielibuustia 2/5 - Hiiltä ja timanttia (external link)

Suunnitelmalisuus ja henkilökohtaistaminen ovat avaimet kansainvälisten opiskelijoiden suomen kielen oppimiselle. Tueksi opiskelijoiden ohjaamiseen on Kielibuustia-hankkeessa kehitetty kieli-HOPS.

Kädet. Oikeassa on puolukoita ja vasemmassa mustikoita.
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!