Työkaluja sisältöaineiden opettajalle S2-taustaisen opiskelijan huomioimiseen

Kaikki opettajat voivat tukea opiskelijaa kehittämään kielitaitoaan. Tälle sivulle on koottu selkeitä ja helppoja keinoja, joiden avulla jokainen opettaja voi edesauttaa opiskelijaa saavuttamaan opintojakson osaamistavoitteet ja etenemään opinnoissaan kielellisistä haasteista huolimatta.
Opettaja ja kaksi opiskelijaa katsovat pöydällä olevaa kortipeliä.
Kuva: Kalle Kataila. Kaikki oikeudet pidätetään.

Korkeakoulujen yleinen kielitaitovaatimus suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa on B2 eli Yleisten kielitutkintojen taso 4. Se on niin sanottu itsenäisen kielenkäyttäjän perustaso, jota kuvataan esimerkiksi näin: Ymmärtää puheen pääkohdat, puhujan tarkoituksen, asenteita, muodollisuusastetta ja tyyliä. Pystyy seuraamaan laajaa puhetta ja monimutkaista argumentointia, jos puheen kulku on selvästi merkitty erilaisin jäsentimin (sidesanat, rytmitys) (Opetushallitus). Tällä kielitaitotasolla on mahdollista seurata korkeakouluopetusta ja lukea sekä kirjoittaa korkeakouluopintoihin liittyviä tekstejä, mutta se on työläämpää kuin korkeammalla kielitaitotasolla.

Korkeakouluopetuksessa tulisi huomioida B2-tason kielitaito erityisesti opintojen alkuvaiheessa, sillä siinä vaiheessa suurempi osa opiskelijoista on vähimmäisvaatimuksen tasolla. Tavoite on, että opiskelijan kielitaito kehittyisi opintojen aikana kohti C-tasoa, sillä se on taso, jota tarvitaan yleisesti korkeakoulualojen työelämässä (Heimonen, Johanna 2007: Kielitaito osana ammattitaitoa).

Se että suomi ei ole äidinkieli, ei ole laissa kirjattu peruste yksilöllisille erityisjärjestelyille. Opintojakson vastuuopettajalla on kuitenkin valta ja vastuu edesauttaa opiskelijoiden oppimista kielellisistä haasteista huolimatta. Tavoite on, että opiskelija pystyy saavuttamaan kirjatut osaamistavoitteet, etenemään opinnoissaan ja kehittämään kielitaitoaan korkeammaksi. Tämä vaatii opiskelijalta itseltään paljon työtä, mutta opettaja voi tukea opiskelijaa muutamalla helpolla keinolla.

Opettajalla on vapaus luoda myös muunlaisia omaan opetukseensa soveltuvia kielivaikeuksia helpottavia käytänteitä. Johtavana ajatuksena tulisi olla opiskelijan hyvä oppiminen ja kielitaidon kehittäminen kohti valmistumisvaihetta ja työelämää.

Teksti on alun perin julkaistu Tampereen korkeakouluyhteisön oppimis- ja osaamiskeskuksen sivuilla maaliskuussa 2023.

Tutustu myös

Miten ohjaan kielitietoisesti

Kielitietoinen ohjaus ja opetus tehdään yhteistyössä.

A student and a teacher are talking to each other at the table. There's a laptop on the table.

© Tampereen korkeakouluyhteisön opettamis- ja oppimiskeskus 
Työkaluja opettajalle S2-taustaisen opiskelijan huomioimiseen, maaliskuu 2023, jonka tekijä on Tampereen korkeakouluyhteisön opettamis- ja oppimiskeskus, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi. Valokuvien osalta kaikki oikeudet pidätetään.

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!