Vertaispalaute

Vertaispalaute on oppijoiden toisilleen antamaa palautetta, joka tehostaa oppimista. Vertaispalautteen antamista ja vastaanottamista kannattaa harjoitella, sillä taitoa tarvitaan myös työelämässä. Hyvin pohjustetulla vertaispalautetyöskentelyllä voidaan vaikuttaa myös oppimisen ilmapiiriin.
Kuvituskuva
Kuva: Kalle Kataila.

Kuvassa Taija Udd ja Zsuzsánna Fehér
Taija Udd ja Zsuzsánna Fehér.

Vertaispalautteen antaminen ja saaminen 

Vertaispalautetyöskentely tehostaa oppimista, ja hyvin pohjustettu vertaispalautetyöskentely voi vaikuttaa positiivisesti myös kurssin ilmapiiriin. Mutta vieläkö hampurilaismalli toimii palautteenannossa? Mikä on oikea hetki vertaispalautetyöskentelylle? Onko vertaispalaute yhtä arvokasta kuin opettajan antama palaute? Videolla keskustelevat Zsuzsánna Fehér ja Taija Udd Helsingin yliopistosta. 

Miksi vertaispalautetta?

Vertaispalautteeseen liittyvät hyödyt kytkeytyvät sekä kulloinkin käynnissä olevaan kurssiin ja sen ilmapiiriin että oppijoiden ammattitaitoon ja elämässä tarpeellisiin taitoihin laajemminkin. Yhtäältä oppimisen kohteena ovat monipuolisesti tärkeät metataidot, kuten rakentavan palautteen antamisen ja palautteen vastaanottamisen taidot. Toisaalta tärkeitä ovat myös rajatummat, kulloinkin käynnissä olevaan opiskeluun liittyvät tavoitteet.

10 syytä käyttää vertaispalautetta

 1. Vertaispalautetyöskentelyn ympärille rakentuu autenttinen viestintätilanne; opittavaa kieltä käytetään merkitykselliseen toimintaan.  
 2. Vertaispalautteen antaminen tarjoaa oppijalle vastuullisen roolin ja vahvistaa oppijan omaa toimijuutta.  
 3. Vertaispalautetyöskentely vahvistaa opiskelun toteuttamista yhteistyönä, johon oppija, kanssaopiskelijat ja opettaja antavat kaikki oman panoksensa. Tällä on myönteinen vaikutus opiskeluilmapiiriin.  
 4. Vertaispalautetta antaessaan oppija harjoittelee työelämässä tärkeitä taitoja. Taidot antaa ja vastaanottaa palautetta ovat tärkeitä useimmissa työtehtävissä.  
 5. Taidot antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavalla tavalla ovat yleisemminkin arvokkaita elämäntaitoja, jota tarvitaan ihmisten välisissä suhteissa arjen tilanteissa jatkuvasti.  
 6. Vertaispalautteen antamiseen harjaantuminen tukee elinikäistä oppimista. Elinikäisen oppimisen kannalta suotuisia ovat aktiiviseen toimijuuteen ja yhteistyöhön ohjaavat työmuodot. Vertaisarviointi tukee molempia.  
 7. Vertaispalaute tukee myös rajatumpien kurssin sisältöön liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamista: kun arvioi toisen työtä, tulee samalla pohtineeksi ja kerranneeksi, mikä sisällöissä on olennaista.  
 8. Oppija saa vertaispalautteen ansiosta palautetta yleensä enemmän kuin muutoin saisi. Palaute on myös monipuolisempaa, sillä opettajan ja vertaisen näkökulmat poikkeavat tyypillisesti toisistaan.  
 9. Opettajan työtaakka kevenee hieman, kun palautetta saa muiltakin kuin opettajalta.
 10. Vertaispalautetyöskentely avaa myös väylän itsearviointiin. Toisten tuotoksiin tutustuminen auttaa tunnistamaan, mikä omassa tuotoksessa on arvokasta ja mitä on syytä vielä kehittää. 

Lähde: Udd, Taija 2020: Vertaispalautetta kielenopiskelussa - miksi ja miten?, - Latomaa & Lauranto (toim): Päättymätön projekti III: Kirjoitettua vuorovaikutusta eri S2-foorumeilla. Latomaa, S. & Lauranto, Y. (toim.). Helsinki: Suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, Helsingin yliopisto, s. 132 - 146 15 Sivumäärä (Kakkoskieli 9). 

Esimerkkejä ohjeista palautteen antamiseen 


Hyvät ohjeet auttavat opiskelijoita antamaan täsmällistä ja eteenpäin vievää palautetta. Alla olevassa materiaalissa esitetään ohjeita, jotka sopivat vertaispalautetyöskentelyn ohjeistamiseen.  

Vertaispalautteen arviointi 


Vertaispalautteen arviointimatriisissa esitetään piirteitä, jotka kuvaavat aloittelevan, kehittyvän ja taitavan palautteenantajan antamaa palautteita. Matriisia voi käyttää, kun haluaa antaa oppijalle palautetta hänen antamastaan palautteesta. Matriisi sopii myös palautetyöskentelyn ohjeistamiseen: sen voi esittää opiskelijoille ennen palautteen kirjoittamista, ja sen avulla voi pohtia hyvän palautteen piirteitä. 
Opettajan palaute vertaispalautteesta -tiedostossa esitetään fraaseja, joita opettaja voi käyttää palautteessaan. 

©2023 Helsingin yliopisto  

Arviointiapua suomenopettajille -videosarja, maaliskuu 2023, jonka tuottaja on Helsingin yliopisto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi. Valokuvien osalta kaikki oikeudet pidätetään.

 • Julkaistu
 • Päivitetty:
Jaa
URL copied!