Prosodiaa suomenopettajille

Prosodiaa suomenopettajille on videosarja, jossa käsitellään puheen prosodisia piirteitä, esimerkiksi painotusta, intonaatiota ja puheen tauotusta. Huomio sarjan videoissa kiinnittyy siis äänteitä ja äänneyhdistelmiä laajempiin ilmiöihin. Sarjassa avataan keskeisiä käsitteitä kuten uutisarvoisen informaation fokus, paino tai prominenssi sekä intonaatioryhmä ja -kuvio, joita tarkastellaan suomenkielisistä keskusteluista. Ilmiöiden ymmärtämisestä on hyötyä ja apua suomen kielen opetuksessa.
Opettaja seisoo luokan edessä ja osoittaa taululle, jossa on suomen kielen keskusteluharjoitus.
Kuva: Rainer Paananen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Videoissa on runsaasti havainnollisia esimerkkejä prosodian ilmiöistä suomen kielessä. Lisäksi videoissa esitellään, miten eri kielten välillä olevat erot prosodiassa voivat vaikuttaa suomen puhumiseen. Sarjassa pohditaan myös sitä, mitä sujuvalla puheella tarkoitetaan. Videoista saa konkreettisia vinkkejä siihen, mihin prosodian opetuksessa kannattaa kiinnittää huomiota ja miten kielenoppijat voivat harjoitella suomen prosodiaa. 

Sivusto täydentyy myöhemmin podcast-jaksoilla, joissa fonetiikan ja prosodian asiantuntijat keskustelevat puheen prosodisista ilmiöistä. Podcastissa Tommi Niemistä ja Michael O’Delliä haastattelee prosodiasarjan suunnitellut Yrjö Lauranto.  

Videot ja oheismateriaalit

1. Painavaa asiaa painosta

Videolla puhutaan painoon ja painotukseen liittyvistä asioista. Prominenssi ja uutisarvoisen informaation fokus tulevat käsitteinä tutuiksi.

Painavaa asiaa painosta -videon esikatselukuva

2. Intonaatioryhmät ja intonaatiokuviot

Video käsittelee intonaatioryhmiä ja intonaatiokuvioita sekä niiden suhdetta syntaktiseen jaksotukseen ja kielioppiin.

Videon esikatselukuva

3. Intonaatioryhmät harjoittelun perusyksikköinä

Videossa puhutaan siitä, miksi ääntämisharjoittelu kannattaa laajentaa kokonaisiin intonaatioryhmiin jo alkuvaiheessa.

Videon esikatselukuva

4. Kuvioita ja rakenteita

Videossa tarkastellaan kysymyslauseisiin ja pyyntöihin liittyviä intonaatiokuvioita.

Videon esikatselukuva

5. Yhden keskustelun prosodiaa

Videossa kuullaan esimerkkikeskustelu ja kiinnitetään huomio erilaisiin puheessa ilmeneviin prosodian ilmiöihin.

Videon esikatselukuva

6. Keskustelun ja puheen sujuvuus

Videolla pohditaan sujuvuuden monia merkityksiä ja määritelmiä. Lisäksi palataan aiemman videon esimerkkikeskusteluun ja sen sujuvuuteen.

Videon esikatselukuva

Tekijä

Yrjö Lauranto on suomen kielen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut vuosikymmeniä S2-opettajana mm. kansalaisopistoissa ja eri yliopistoissa Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Hän on toiminut myös espanja vieraana kielenä -opettajana. Yrjö Laurannon erikoisalaa ovat funktionaalinen kielenopetus (TTT-lähtöisyys), funktionaalinen kielioppi, kieliopin ja prosodian suhde sekä tekstilajilähtöinen kirjoittamisen opetus.

Tutustu myös

Fonetiikkaa suomenopettajille

Fonetiikkaa suomenopettajille on videosarja fonetiikan perusasioista ja ääntämisen opettamisesta.

Opettaja seisoo luokan edessä. Taululla lukee "Sata rantaaa. Sataa räntää."

Arviointiapua suomenopettajille

Tukea suomenopettajille eri kielitaidon osa-alueiden arviointiin.

Pöydän ääressä kädet selittävät ja pitelevät kynää. Pöydällä vihko.

Opetusmateriaalipankki

Löydä aineistoa opetuskäyttöön ja jaa oma materiaalisi muiden opettajien kanssa.

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja tietokoneelle.

Prosodiaa suomenopettajille -videomateriaali, maaliskuu 2023, jonka tuottaja on Helsingin yliopisto ja tekijä Yrjö Lauranto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

 

 

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!