Fonetiikkaa suomenopettajille

Fonetiikkaa suomenopettajille on videosarja, jossa keskitytään nimensä mukaisesti fonetiikan perusasioihin erityisesti S2-opettajan näkökulmasta. Videosarjassa annetaan yleiskuva siitä, mitä hyötyä fonetiikkatietoudesta on opettajalle, miten tietoisuutta ääntämisestä voidaan tuoda oppitunneille ja miten voidaan vertailla eri kielten foneettisia piirteitä.
Opettaja seisoo luokan edessä. Taululla lukee "Sata rantaaa. Sataa räntää."
Kuva: Kalle Kataila. Kaikki oikeudet pidätetään.

Suurin osa videosarjan jaksoista rakentuu niin, että alussa on fonetiikkaa esittelevä sekä opetukseen ohjaava jakso ja lopussa keskustelutuokio, jossa kiinnitetään erityishuomio johonkin jaksossa esiin nousseeseen yksityiskohtaan tai ilmiöön. Tässä videosarjassa keskitytään eritoten yksittäisiin äänteisiin sekä niiden kuvailuun ja tuottamiseen. 

Sekä videosarja että oheismateriaali ovat vapaasti käytettävissä, kunhan lähde mainitaan. Tervetuloa fonetiikan kiehtovaan maailmaan! 

Videot ja oheismateriaalit

1. Miksi fonetiikkaa?

Videolla kerrotaan fonetiikasta ja siitä, miten opettaja voi hyödyntää foneettista tietoa opettaessaan suomen ääntämistä.

Image from remote site: www.youtube.com

2. Ääntämisen oppiminen

Videolla kerrotaan kielenoppimisesta, vieraan kielen äänteiden oppimisesta sekä vieraasta aksentista.

Image from remote site: www.youtube.com

3. IPA

Videolla kerrotaan IPAsta (International Phonetic Alphabet) ja pohditaan mm. aspiraatiota ja IPAn käytön etuja kieltenopettajalle.

Image from remote site: www.youtube.com

4. Mitä vokaalit ovat?

Videolla kerrotaan vokaaleista ja niiden tuottamisesta sekä keskustellaan mm. oraali- ja nasaalivokaaleista.

Image from remote site: www.youtube.com

5. Suomen vokaalit

Videolla kerrotaan suomen äännejärjestelmään kuuluvista vokaaleista ja keskustellaan vokaalien opettamisesta.

Image from remote site: www.youtube.com

6. Diftongit

Videolla kerrotaan suomen diftongeista sekä keskustellaan diftongeista ja niiden opettamisesta.

Image from remote site: www.youtube.com

7. Mitä konsonantit ovat?

Videolla kerrotaan konsonanteista ja niiden tuottamisesta sekä keskustellaan konsonanttien tuottamisesta ja opettamisesta.

Image from remote site: www.youtube.com

8. Suomen konsonantit

Videolla kerrotaan suomen äännejärjestelmään kuuluvista konsonanteista ja keskustellaan konsonanttien kvantiteetista.

Image from remote site: www.youtube.com

9. Muutama konsonantti valokeilassa: /ŋ, r, l, h/

Videolla kerrotaan tarkemmin suomen konsonanteista / ŋ, r, l, h / ja keskustellaan kielenoppimisen vaikeudesta ja vieraasta aksentista.

Image from remote site: www.youtube.com

10. Mitä prosodia on?

Videolla kerrotaan prosodiasta ja käsitellään prosodista piireistä perustaajuutta ja intensiteettiä. Lisäksi keskustellaan prosodian opetuksesta.

Image from remote site: www.youtube.com

11. Mitä kvantiteetti on?

Videolla kerrotaan kvantiteetista ja keskustellaan kvantiteetin oppimisesta ja harjoittelusta.

Image from remote site: www.youtube.com

12. Mitä koartikulaatio on?

Videolla kerrotaan koartikulaatiosta ja siitä, miten se vaikuttaa ääntämiseen.

Image from remote site: www.youtube.com

13. Praat

Videolla kerrotaan puheanalyysiohjelma Praatista ja keskustellaan siitä, miten sitä voi hyödyntää kielenopetuksessa.

Image from remote site: www.youtube.com

Kirjallisuus

Tekijät


Päivi Virkkunen (FM) on foneetikko ja ääntämisen opettaja. Hän opettaa fonetiikkaa ja suomen ääntämistä yliopistossa sekä omalla Ääntämisklinikallaan. Virkkunen haluaa tukea suomenopettajien valmiuksia opettaa ääntämistä, ja hän valmistelee Helsingin yliopistossa väitöskirjaa ääntämisen opetuksesta. Päivi innostuu IPAsta ja haluaa tuoda fonetiikan luontevaksi osaksi kielenopetusta.

Yrjö Lauranto (FT)on suomen kielen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut vuosikymmeniä S2-opettajana mm. kansalaisopistoissa ja eri yliopistoissa Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Hän on toiminut myös espanja vieraana kielenä -opettajana. Yrjö Laurannon erikoisalaa ovat funktionaalinen kielenopetus (TTT-lähtöisyys), funktionaalinen kielioppi, kieliopin ja prosodian suhde sekä tekstilajilähtöinen kirjoittamisen opetus.

Tutustu myös

Prosodiaa suomenopettajille

Prosodiaa suomenopettajille on videosarja prosodiaan liittyvistä ilmiöistä.

Arviointiapua suomenopettajille

Tukea suomenopettajille eri kielitaidon osa-alueiden arviointiin.

Opetusmateriaalipankki

Löydä aineistoa opetuskäyttöön ja jaa oma materiaalisi muiden opettajien kanssa.

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja tietokoneelle.

©2022 Helsingin yliopisto  

Fonetiikkaa suomenopettajille -videosarja (2022), jonka tuottaja on Helsingin yliopisto ja tekijät ovat Päivi Virkkunen ja Yrjö Lauranto, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!