Mitä on kielitietoinen rekrytointi?

Kielitietoisessa rekrytoinnissa työnantaja huomioi työtehtävissä tarvittavat kielivaatimukset ja osaa arvioida hakijan kielitaidon.
Opiskelija hymyilee ja keskustelee opettajan kanssa pöydän ääressä. Pöydällä on tietokone. Opiskelija katsoo hymyilevä opettajaa, jolla on kynä kädessä. Pöydällä on paperi ja tietokone.
Kuva: Kalle Kataila. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ennen rekrytointia

 • Perehdytä työyhteisö vieraskielisen työtoverin vastaanottamiseen. Hyvä vastaanotto on tärkeä osa onnistunutta työn aloitusta.  
 • Kerro jo työnhakuilmoituksessa, jos työyhteisö on valmis tukemaan kielenoppimista sekä se, millaista sitoutumista hakijalta odotetaan suomen kielen oppimiseen.
 • Määrittele työtehtävän kielitaitovaatimukset todellisten työtehtävien mukaan. Älä vähättele suomen kielen merkitystä, mutta älä myöskään ylikorosta sitä.  
 • Tutustu tarvittaessa lakeihin, joissa käsitellään kielitaitovaatimuksia.:  
  • Hallintolaki 2003/434 9§  
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2015/1659 18a§  
  • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1996; (2003/1133) 9§  
   Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014  
    

Rekrytointiprosessin aikana  

 • Anna työnhakijalle realistista tietoa siitä, millaista elämä Suomessa voi olla ilman suomen kielen taitoa.  
 • Kerro, millaisia vaihtoehtoja hakijalla on oppia suomen kieltä.  
 • Kerro, millaisia etuja kielitaidosta voi olla ja millaista panostusta kielen oppiminen vaatisi.  
 • Jos mahdollista, ota haastattelutilanteeseen mukaan aiemmin työyhteisöön palkattuja kansainvälisiä työntekijöitä, joilta hakijat voivat kysyä kielenoppimisesta ja Suomessa asumisesta.  
 • Kartoita hakijan motivaatiota oppia suomen kieltä.  
 • Muista, että työnhakija ei välttämättä anna jännittävässä valintatilanteessa parasta kuvaa kielitaidostaan.  
 • Tee tarvittaessa arvio hakijan suomen kielen lähtötasosta. Apua tähän saa esimerkiksi kieliasiantuntijalta tai valmiiden arviointilomakkeiden avulla:  

Rekrytointiprosessin jälkeen  

 • Varmista, että perehdytyksessä ja työn aloituksessa lunastetaan annetut lupaukset kielitaidon tukemisesta.  
 • Varmista, että työyhteisö saa tukea kielenoppimisen tukemiseen ja muuttuneessa kielitilanteessa toimimiseen.  

Ohjeita kielitietoiseen rekrytointiin löytyy myös näistä oppaista:

 • Julkaistu
 • Päivitetty:
Jaa
URL copied!