What is language-aware recruitment?

Coming in spring 2024.
The student is smiling and chatting with the teacher at a table. The student looks at the smiling teacher with a pen in her hand. There are some sheets of paper and a computer on the table.
Photo: Kalle Kataila. All rights reserved.

Ennen rekrytointia

 • Perehdytä työyhteisö vieraskielisen työtoverin vastaanottamiseen. Hyvä vastaanotto on tärkeä osa onnistunutta työn aloitusta.  
 • Kerro jo työnhakuilmoituksessa, jos työyhteisö on valmis tukemaan kielenoppimista sekä se, millaista sitoutumista hakijalta odotetaan suomen kielen oppimiseen.
 • Määrittele työtehtävän kielitaitovaatimukset todellisten työtehtävien mukaan. Älä vähättele suomen kielen merkitystä, mutta älä myöskään ylikorosta sitä.  
  • Tutustu tarvittaessa lakeihin, joissa käsitellään kielitaitovaatimuksia.:  
  • Hallintolaki 2003/434 9§  
  • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 2015/1659 18a§  
  • Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1996; (2003/1133) 9§  
   Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014  
    

Rekrytointiprosessin aikana  

 • Anna työnhakijalle realistista tietoa siitä, millaista elämä Suomessa voi olla ilman suomen kielen taitoa.  
 • Kerro, millaisia vaihtoehtoja hakijalla on oppia suomen kieltä.  
 • Kerro, millaisia etuja kielitaidosta voi olla ja millaista panostusta kielen oppiminen vaatisi.  
 • Jos mahdollista, ota haastattelutilanteeseen mukaan aiemmin työyhteisöön palkattuja kansainvälisiä työntekijöitä, joilta hakijat voivat kysyä kielenoppimisesta ja Suomessa asumisesta.  
 • Kartoita hakijan motivaatiota oppia suomen kieltä.  
 • Muista, että työnhakija ei välttämättä anna jännittävässä valintatilanteessa parasta kuvaa kielitaidostaan.  
 • Tee tarvittaessa arvio hakijan suomen kielen lähtötasosta. Apua tähän saa esimerkiksi kieliasiantuntijalta tai valmiiden arviointilomakkeiden avulla:  

Rekrytointiprosessin jälkeen  

 • Varmista, että perehdytyksessä ja työn aloituksessa lunastetaan annetut lupaukset kielitaidon tukemisesta.  
 • Varmista, että työyhteisö saa tukea kielenoppimisen tukemiseen ja muuttuneessa kielitilanteessa toimimiseen.  

Ohjeita kielitietoiseen rekrytointiin löytyy myös näistä oppaista:

 • Published:
 • Updated:
Share
URL copied!