Publications

Here you can find publications produced by Kielibuusti project and publications written about the project.

Kielibuusti.fi-sivusto tarjoaa malleja ja työkaluja korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien kielenoppimiseen ja sen tukemiseen – käyttäjä- ja käytettävyystutkimus ohjaa jatkokehitystä

Published 02/2024, Kieli, koulutus ja yhteiskunta online magazine

Jepa Viinanen

Kansainvälistyminen 2.0 – Kansainvälisen henkilöstön paikallisen kielen oppimisen tukeminen osana korkeakoulujen kielipolitiikkaa

Published 12/2023, Kieli, koulutus ja yhteiskunta online magazine

Johanna Komppa, Eveliina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila, Inkeri Lehtimaja and Sanni Heinzmann

Kielibuusti-verkkoportaalista malleja ja tyokaluja yhden luukun taktiikalla

Published 8/2023, SUKOL blog

Jepa Viinanen 

Kielenoppiminen on yhteinen asia 

Published 6/2023 Acatiimi

Jepa Viinanen
 

Kielibuustista työkaluja kansainvälisten osaajien kielenoppimiseen

Published 2/2023 Kielikello

Jepa Viinanen

Kieli-HOPS tueksi korkeakouluopiskelijan urasuunnitteluun ja opinto-ohjaukseen

Published: 3/2023, Kieli, koulutus ja yhteiskunta online magazine

Tanja Asikainen-Kunnari and Johanna Komppa

Pohja kielitietoiselle työelämälle luodaan jo opintojen aikana

Published: 10/2022, eSignals – online magazine by Haaga-Helia

Tuula Jäppinen and Anna-Reetta Kokkonen

Korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille tarjottava kotimaisten kielten opetus ja oppimisen tuki – opettajien näkökulma

Published: 9/2022, Kieli, koulutus ja yhteiskunta online magazine

Tanja Asikainen-Kunnari, Johanna Komppa and Krista Heikkilä

Edistyneen suomenoppijan digitaaliset oppimateriaalit – nykytilanne ja uusia suuntia

Published: 5/2022, Kieli, koulutus ja yhteiskunta online magazine

Lari Kotilainen, Elżbieta Sundvall, Johanna Komppa, Janne Niinivaara and Taija Udd

Korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja kansainväliselle henkilökunnalle tarjottava kotimaisten kielten opetuksen ja oppimisen tuki – opintohallinnon näkökulma

Published: 3/2022, Kieli, koulutus ja yhteiskunta online magazine

Tanja Asikainen-Kunnari, Krista Heikkilä and Johanna Komppa

Monikielinen työpaikka – Tehokkuuden, vaivattomuuden vai kielioppimisen ehdoilla?

Published: 1/2022, Kielikello magazine

Lari Kotilainen, Salla Kurhila and Inkeri Lehtimaja

Buustia oppimiseen – Kansainväliset osaajat kotimaisten kielten taitajiksi

Published: 1/2022, Suomenopettajat magazine

Tuula Jäppinen and Johanna Komppa

What is written about the project?

Toimijuuden kasvattamiseen ja korkeakouluverkoston toimijoille

Published: 2/2022, Suomenopettajat magazine

Miia Karttunen and Anna-Liisa Luova

Aalto community members awarded for their impressive work

Published: 9/2023, Aalto University

The recognition award was granted to Kielibuusti project in September 2023.

Tutustu myös Kielibuustin blogiin

Henkilö istuu pöydän ääressä ja käyttää kannettavaa tietokonetta. Tietokoneella näkyy sumeasti videokeskustelu.

Blog

The Kielibuusti blog posts discuss language learning from different perspectives. The blog posts are available in Finnish, Swedish and English.

  • Published:
  • Updated:
Share
URL copied!