1. Högskolornas samarbete inom S2/R2-undervisning

I delhelheten samlas innehållet som produceras i projektet under ett tak: dels till ett nationellt nätverk för högskolornas R2/S2-undervisning, dels till en webbplattform.

I delhelheten samlas innehållet som produceras i projektet under ett tak: dels till ett nationellt nätverk för högskolornas R2/S2-undervisning, dels till en webbplattform.

I högskolornas nationella samarbetsnätverk planeras verksamhetsmål och samarbetsmodellen piloteras. Högskolornas samarbete förverkligas bland annat genom nationella och regionala seminarier och workshoppar (som ordnas även av andra delhelheter). Samarbetet förverkligas även i form av innehåll till plattformen som skapas gemensamt och blir tillgängligt för alla. Det mest centrala innehållet på plattformen blir material och kurser som stöder språkstudier på en avancerad nivå.

Vi skapar en samarbetsplattform eller portal som gynnar tre olika användargrupper – S2/R2-studerande, S2/R2-lärare och representanter för arbetsgivare. Plattformen byggs så att allt material som skapas i projektet finns i en klar och lättillgänglig form. Plattformen är avsedd och öppen för studerande och personal vid finländska högskolor, även för andra internationella experter som kan ha nytta av den. På plattformen finns bland annat råd för studier och undervisning, sökfunktion för kurser, kurser, verktyg för språkinlärning, material för undervisning och inlärning samt en diskussionskanal. Målet är att garantera kontinuitet genom att säkerställa underhåll av teknik och innehåll samt förutsättningar för nätverkets verksamhet.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!