1. Korkeakoulujen yhteistyö S2/R2-opetuksessa - kansallinen yhteistoimintamalli ja alusta

Osakokonaisuudessa kootaan koko hankkeen tuottama sisältö yhden katon alle: toisaalta korkeakoulujen S2/R2-opetuksen valtakunnalliseksi yhteistyöverkostoksi ja toisaalta digitaaliseksi verkkoalustaksi.

Korkeakoulujen valtakunnalliselle yhteistyöverkostolle suunnitellaan toiminnan tavoitteet ja pilotoidaan yhteistoimintamalli. Korkeakoulujen yhteistoiminta toteutuu ainakin valtakunnallisina ja alueellisina seminaareina ja työpajoina (joita järjestävät myös muut osakokonaisuudet) sekä yhteistoiminta-alustalle yhdessä tuotettavina yhteiskäyttöisinä sisältöinä, joista edistyneen tason opiskelua tukevat aineistot ja kurssit ovat keskeisimpiä.

Luodaan yhteistoiminta-alusta tai portaali, joka palvelee kolmea eri käyttäjäryhmää – S2/R2-opiskelijoita, S2/R2-opettajia ja työnantajien edustajia. Alusta rakennetaan siten, että koko hankkeessa syntyvät sisällöt jäsentyvät selkeään, helposti lähestyttävään muotoon, joka on avoin paitsi suomalaisten korkeakoulujen kansainvälisille opiskelijoille ja henkilöstölle, myös muille sitä tarvitseville kansainvälisille osaajille. Alusta sisältää mm. opinto- ja opetusneuvontaa, kurssihaun, kursseja, kielenoppimistyökaluja, opetus- ja oppimateriaalia ja keskustelukanavan. Toiminnan jatkuvuus pyritään takaamaan varmistamalla tekninen ja sisällöllinen ylläpito ja verkoston toiminnan edellytykset.  

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!