Työharjoittelu on myös kieliharjoittelu

Ammatillinen kielitaito otetaan parhaiten haltuun työelämän viestintätilanteissa. Englanninkielisissä tutkinnoissa opiskelevan olisi tärkeää tehdä harjoittelut suomenkielisessä ympäristössä, jos halutaan, että opiskelija ottaa oman alansa kielen haltuun suomeksi ja työllistyisi Suomeen. Myös suomenkielisissä tutkinnoissa opiskelevat tarvitsevat harjoitteluun kielitukea, jos opiskelija on vielä oppimassa suomen kieltä. Kielitietoiset harjoittelukäytännöt tukevat kaikkia opiskelijoita kielitasosta riippumatta.
People gathered around the table and discussing.
Kuva: Kalle Kataila. Kaikki oikeudet pidätetään.

Miksi kielitietoinen työharjoittelu?

  • Oman alan ammattikieltä oppii parhaiten oman alan työssä, ei vain suomen kielen kurssilla. Ammattiaineen opettajat ja työharjoitteluohjaajat tunnistavat oman alansa yleisimmät (ja hankalimmat) sanat ja käsitteet, ammattislangin, tyypilliset ilmaukset ja vakiintuneet tavat puhua.
  • Suomessa oman alan ammattikieli olisi tärkeää ottaa haltuun suomen kielellä, jos opiskelija aikoo työllistyä Suomeen.
  • Kielenopiskelu ei tapahdu itsestään, vaan vaatii harjoitteluohjaajan ja kielenopettajan tukea. Jotta ammattikielen saisi haltuun, olisi tärkeä oppia ammattikieltä jo kielenoppimisen alkuvaiheessa, ensimmäisistä työ- ja kieliharjoitteluista alkaen, ei vasta B1-kielitaitotasolla.
  • Kielituettu työharjoittelu luo yhdenvertaisuutta. Englanninkielisissä tutkinnoissa opiskeleville on tarjottava mahdollisuus oppia oman alansa suomen kieltä, jotta heillä olisi mahdollisuus työllistyä Suomessa ja edetä urallaan.
  • Kielituettu työharjoittelu auttaa myös suomen kieltä jo osaavia opiskelijoita ammattikielen oppimisessa. Lisäksi kielituettu työharjoittelu antaa suomen kieltä erinomaisesti osaaville työkaluja kielitietoisten ohjaustaitojen kehittämiseen. Taito ohjata kielitietoisesti on tärkeä ammattilaisen viestintätaito.

Kielitietoinen työharjoittelu tehdään yhteistyössä

Kielitietoinen harjoittelu tehdään yhteistyössä. On tärkeää, että sisältöaineen opettajat, harjoittelunohjaajat ja S2-opettajat suunnittelevat yhdessä kieliharjoittelukäytänteet, niin että ne tukevat parhaiten niin opiskelijaa, oppilaitosta kuin työharjoittelupaikkaakin.

Kielitietoisessa työharjoittelussa kielenopettaja opettaa kielen perusteet, mutta ammattiaineen opettaja ja harjoittelunohjaaja ovat alan ammattikielen opettajia. Olisi hyvä, että opiskelija voisi oppia oman alansa sanastoa ja vakiintuneita kielenkäyttötapoja jo kielenoppimisen alusta lähtien.

Kielitietoisessa työharjoittelussa tai työ- ja kieliharjoitteluissa kirjataan sisältötavoitteiden lisäksi erikseen myös kielitaitotavoitteet opiskelijan lähtötason mukaan. A1–A2-kielitasolla olevat opiskelijat tekevät harjoittelut mahdollisuuksien mukaan pareittain, jotta opiskelija saisi oikea-aikaista tukea viestintätilanteissa eikä jäisi ulkopuolelle. Kielitietoisessa työharjoittelussa annetaan kielitavoitteita myös kieltä erinomaisesti osaaville ja äidinkielisille puhujille (C1–C2). Erinomaisesti kieltä osaavien kielitavoitteet liittyvät siihen, että kieltä erinomaisesti puhuvat osaavat toimia itsenäisesti kielenoppijan tukena työpaikan viestintätilanteissa ja osaavat mukauttaa puhettaan kielenoppijan tarpeiden mukaan. 

Kielituetussa työharjoittelussa tehdään kielisopimus

Opiskelija laatii ohjaajiensa ja opettajiensa kanssa myös kielisopimuksen, jossa määritellään opiskelijan omat kielitavoitteet harjoitteluun. Tavoitteet pohjautuvat opiskelijan kielitaitoon ja työharjoittelupaikassa eteen tuleviin viestintätilanteisiin. Kun tavoitteet laaditaan opiskelijan lähtötason mukaan, ne eivät lannista opiskelijaa vaan tukevat ammatillisen kielitaidon oppimista. Tavoitteet osoittavat myös harjoitteluohjaajalle ja työkavereille, millaista kielitaito opiskelijalta voi vaatia ja millaisissa asioissa hän tarvitsee tukea.

Kielisopimus on hyödyllinen työkalu opiskelijoille, joiden kielitaito on vasta kehittymässä ja joita suomenkielinen työharjoittelu usein jännittää. Kielisopimus tarkoittaa siis keskustelua, joka käydään harjoittelun alussa ja jossa sovitaan harjoittelun kielelliset tavoitteet. Tarkoituksena on, että opiskelija ja ohjaaja yhdessä pohtivat tilanteita, joissa kieltä voi oppia. Opiskelija laatii henkilökohtaiset kielenoppimistavoitteet juuri kyseistä harjoittelupaikkaa varten. Tarkoitus on oppia kieltä työpaikan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Katso Tokasa-hankkeen Kielisopimus-video.

Tältä sivulta löydät tukea siihen, miten opiskelijan kanssa voi keskustella kielitavoitteista ja miten kielisopimus tehdään.

Materiaalia kielisopimuksen tekemisen tueksi

Tutustu myös

Hands are holding a pen, on the table there's a notebook.

Taskuvihkomenetelmä tukee kielenoppimista työssä

Taskuvihko aktivoi kielenoppijaa ja työyhteisöä ja on konreettinen apu kielenoppimisessa.

Ammatillisen kielen oppiminen työharjoittelussa

©2023 Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi, Hanna Aho, Metropolia AMK

 

Työ- ja kieliharjoittelu -materiaali, vastuulliset kirjoittajat Eveliina Korpela, Eevamaija Iso-Heiniemi ja Hanna Aho. Lisensoitu CC-BY Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Materiaali on saatavilla osoitteessa kielibuusti.fi.

  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!