Hankkeen toimijat ja osakokonaisuudet

Kielibuusti-hanke toteutetaan korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Hankkeen neljä osakokonaisuutta limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan.

Hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto koordinoivat hanketta ja valtakunnallisesti korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tuovat hankkeeseen oman sektorinsa asiantuntemuksen. Korkeakoulut yhdessä sekä tuottavat että jakavat kansalliseen käyttöön hankkeessa syntyvää aineistoa oman profiilinsa ja tarpeensa mukaisesti.   

Hankkeen osakokonaisuudet 

Hankkeen osakokonaisuudet (työpaketit) limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. Ruotsin kielen koulutuksen kehittäminen sisältyy kuhunkin osakokonaisuuteen soveltuvin osin. Aalto-yliopisto vastaa erityisesti osakokonaisuudesta 1, Helsingin yliopisto osakokonaisuuksista 2–4. Ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tuovat kuhunkin osakokonaisuuteen oman sektorinsa asiantuntemuksen. Kullekin osakokonaisuudelle on nimetty vastuuhenkilö.

Osakokonaisuudet ja niiden toteuttaminen perustuvat ajantasaiseen tutkimustietoon kielen oppimisesta ja monikielisistä työyhteisöistä. Hankkeessa sovelletaan parhaillaan käynnissä olevaa tutkimusta seuraavilta aihealueilta: kielenopetuksen funktionaaliset mallit, monikielisen työyhteisön vuorovaikutuskäytänteet, kielitietoisuus ja kielellinen sosiaalistuminen työpaikan arjessa, digitaaliset sovellukset kielitaidon kehittämisen tukena ja selkokielen kehittäminen kielenoppimisen näkökulmasta.

Tutustu osakokonaisuuksiin

Aalto-yliopiston logo
Helsingin yliopiston logo
Haaga-Helian logo
Laurean logo
Metropolian logo
  • Julkaistu
  • Päivitetty:
Jaa
URL copied!