Projektets medverkande och delhelheter

Projektet förverkligas i samarbete mellan högskolorna. Projektets delhelheterna är delvis överlappande och stödjer varandra.

Medverkande i projektet

Projektet förverkligas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea och Yrkeshögskolan Metropolia.

Aalto-universitetet och Helsingfors universitet koordinerar projektet och det nationella samarbetet mellan högskolorna. Yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia bidrar med sakkunskap från sina egna sektorer. Varje högskola skapar material enligt sin egen profil och sina egna behov. Tillsammans producerar och delar högskolorna de resurser som skapas inom projektet för nationell användning.

Pojektets delhelheter

I projektet ingår fyra delhelheter (arbetspaket). Delhelheterna är delvis överlappande och stödjer varandra. Utvecklingen av undervisning i svenska språket ingår i respektive delhelhet när det är relevant. Aalto-universitetet har särskilt ansvar för delhelhet 1, Helsingfors universitet för delhelheterna 2–4. Yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia bidrar i respektive delhelhet med expertis inom sin egen sektor. Varje delhelhet har en utnämnd ansvarsperson.

Delhelheterna och arbetet inom dem baserar sig på aktuell forskning om språkinlärning och flerspråkiga arbetsgemenskaper. I projektet tillämpas pågående forskning inom följande ämnesområden: funktionella modeller för språkundervisning, kommunikationspraxis i flerspråkiga arbetsgemenskaper, språklig medvetenhet och språklig socialisation i vardagen på arbetsplatsen, digitala applikationer som stöd för utveckling av språkkunskaper och utveckling av klarspråk ur språkinlärningsperspektiv.

Läs mer om delhelheter

The logo of Aalto University.
The logo of the University of Helsinki.
The logo of Haaga-Helia.
The logo of Laurea: University of Applied Sciences
The logo of Metropolia.
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
Dela
URL copied!